مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز جومقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز جو در فرمت ورد در 15 صفحه

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

بیولوژی

تكنیسینهای رشد

تأثیرات روی كیفیت محصول

میزان افت محصول

اهم روشهای كنترل

گروه 3 (kerb-sow) گروه 22 گراموكسین

ویژگیهای عمومی

گلها و میوه ها

مكان رویش

انواع گونه ها

توجه

كنترل آفت-گیاهان-جوی خودروvoluntiir

بیولوژی

روشهای شناسایی

تاثیر بر كیفیت محصولات

میزان افت محصول

نحوه كنترل :

گروه 3

كنترل علف هرز گندم و جو در بیابانهای كم قوت آریزوناعلف هرز


علف هرز جو


تحقیق درباره علف هرز جو


تحقیق پیرامون علف هرز جو


مقاله با عنوان علف هرز جو


مقاله پیرامون علف هرز جو


معرفی علف هرز جو


بولوژی علف هرز جو


روشهای کنترل علف هرز جو