گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراكگزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراك در 79 صفحه ورد قابل ویرایش (( فهرست مطالب )) عنوان صفحه الف - پتروشیمی اراك در یك نگاه 4 - هدف 4 -


گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراك در 79 صفحه ورد قابل ویرایش


(( فهرست مطالب ))

عنوان


صفحه

الف - پتروشیمی اراك در یك نگاه


4

- هدف


4

- سهامداران


4

- تاریخچه


5

- تولیدات مجتمع


5

- موقعیت مجتمع


5

- تاریخچه احداث


5

- اهمیت تولیدات مجتمع


6

- خوراك مجتمع


7

- نیروی انسانی


7

- مصارف تولیدات مجتمع


8

- واحدهای مجتمع


9

- واحدهای سرویس های جانبی


10

- دستاوردهای مجتمع


11

- حفظ محیط زیست


11

- اسكان و امكانات رفاهی


12

ب _ تجهیزات


14

- شیر (VALVE)


14

- ظروف یا مخازن (VESSELS)


17

- مبدل حرارتی (HEAT EXCHANGER)


18

- پمپ (PUMP)


20

- بخار آب STEAM))


25

- مولد بخار (STEAM GENERATION UNIT)


26

- برجها (TOWERS)


28

ج – آشنائی با قسمتهای مختلف واحد الفین و نحوة كاركرد و شرایط عملیاتی آن :


32

- مبنای طراحی


33

- شرح پروسس


39

- شرح كنترل واحد


45

- سرویسهای جانبی


47

- مقررات پیشگیری از حوادث


50

- مخازن محصول :


52د – واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیزP.G.H :


55

جزئیات عملیات :


58

- راكتور هیدروژناسیون


61

عملیات جداسازی :


73

- برج 1001 ( DEPANTANIZER )


73

- برج 1003 (DEHEXANIZER)


80

- برج 1002 (DEHEPTANIZER)


82

- جداول


85
پتروشیمی اراك در یك نگاه

هدف:

ایجاد یك مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراك اصلی نفتا وتبدیل آنها به فراورده های نهایی پلیمری و شیمیایی.

سهامداران :

1- شركت ملی صنایع پتروشیمی

2- شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران

3- سازمان تامین اجتماعی

4- سازمان بازنشستگی كشوری

5- شركت سرمایه گذاری تدبیر

6- سایر سهامداران

سرمایه نقدی شركت : 600 میلیارد ریال

تاریخچه :

مجتمع پتروشیمی اراك جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراك اصلی نفتا و تبدیل آنها به فراورده های نهایی پلیمری و شیمیایی با سرمایه نقدی حدود 600 میلیارد ریال احداث گردید . سهامداران آن ، شركت ملی صنایع پتروشیمی اراك و بانك ملی ایران كه 49 % از سهام را در اختیار دارد می باشند.
تولیدات مجتمع :

در ظرفیت كامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1108000 تن مواد پایه ای ، میانی و نهایی می باشد كه نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فرآورده ها به خارج از كشور صادر می گردد.
موقعیت مجتمع :

مجتمع پتروشیمی اراك در جوار پالایشگاه اراك در كیلومتر 22 جاده اراك – بروجرد و در زمینی به وسعت 738 هكتار قرار گرفته است .
تاریخچه احداث :

این مجتمع یكی از طرح های زیربنایی و مهم می باشد كه در راستای سیاست های كلی توسعه صنایع پتروشیمی و با هدف تامین نیاز داخلی كشور و صادرات فرآورده های مازاد ایجاد گردیده است . این طرح در سال 1363 بتصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدار تولید قرار گرفت .

در ادامه كار واحدهای دیگر مجتمع تكمیل گردید و هر ساله با راه اندازی سایر واحدها ، شركت بسوی بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر پیش میرود . در سال 1378 با بهره برداری از واحد اتانول آمین زنجیره تولیدات مجتمع تكمیل گردید .

از سال 1378 با تصویب هیئت مدیره و پس از بررسی های دقیق عملكرد مجتمع ، شركت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید .

اهمیت تولیدات مجتمع :

از مشخصه های استثنایی مجتمع پتروشیمی اراك استفاده از داننش های فنی وتكنولوژی و فرآیندهای پیشرفته میباشد . تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتا گریدهای مختلف را شامل میشود. از لحاظ انتخاب خطوط تولید كمتر مجتمعی را میتوان یافت كه از مانند مجتمع پتروشیمی اراكتركیبی از تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات تولیدات نظیر سموم علف كش ها را یكجا داشته باشد. مجتمع پتروشبمی اراك از لحاظ تنوع , ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تامین نیاز صنایع مهم كشور كم نظیر
می باشد.

خوراك مجتمع :

خوراك اصلی مجتمع نفتای سبك و سنگین است كه از پالایشگاه اصفهان واراك از طریق خطوط لوله تامین می شود . خوراك دیگر مجتمع گاز طبیعی است كه از خط لوله سراسری مجاور مجتمع اخذ می گردد . ضمنا حدود 6000 تن آمونیاك و حدود 153000 تن در سال اكسیژن در واحد جداسازی هوا در مجتمع تولید
می گردد.

نیروی انسانی :

كل نیروی انسانی شاغل در مجتمع بالغ بر 1847 نفر می باشد كه حدود 1280 نفر فنی و 567 نفر ستادی میباشد . بر اساس سیاست كلی دولت جمهوری اسلامی ایران بخشی از كارها به بخش خصوصی واگذار گردید كه در این راستا چندین شركت شامل 1000 نفر نیرو در بخشهای خدماتی تعمیراتی وغیره در مجتمع فعالیت دارند.

مصارف تولیدات مجتمع :
مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع ودارای طیف گسترده است . در بخش تولیدات شیمیایی كلیه فراورده ها شامل اكسید اتیلن / اتیلن گلایكلها – اسید استیك / وینیل استات – دو اتیل هگزانول و بوتانلها و اتانل آمینها به اضافه سموم علف كشها كاملا در كشور منحصر به فرد می باشد و نیاز صنایع

مهمی را در كشور تامین نموده و مازاد آنها به خارج صادر می شود .

در بخش پلیمری نیز فراورده های ارزشمند و استراتژیك انتخاب شده كه بعنوان نمونه می توان گرید های مخصوص تولید سرنگ یك بار مصرف – كیسه سرم –بدنه باطری – گونی آرد – الیاف و همچنین ماده اولیه ساخت بشكه های بزرگ به روش دورانی و نیز گرید مخصوص تولید لوله های آب و فاضلاب و گاز و لاستیك P.B.R را می توان نام برد .

اولویت مصرف فرآورده های مجتمع برای تامین نیاز صنایع داخل كشور است . در ارتباط تولیدات مجتمع سهم بسزایی در تامین نیاز صنایع پایین دستی دارد به نحوی كه نیاز بالغ بر 5000 واحد پایین دستی را تامین می كند.


شرح پروسس

به طور معمول نفتای سبك و سنگین از طریق دو خط مجزا از پالایشگاه مجاور دریافت می گردد. جریان نفتای سبك از طریق خط 10//-86-LG2 دریافت و توسط FQT-001 اندازه گیری ودر 8تانك سقف گنبدی به شماره های 86-TK-01A/H كه ظرفیت هر كدام 3600 m3 می باشد ذخیره می گردد.

ظرفیت كل مخازن ذخیره سازی نفتای سبك طوری در نظر گرفته شده است كه خوراك واحد الفین در حالت 100% رابه مدت 10 روز تأمین كند.

جریان برش C6 از واحد بوتن 1 دریافت شده وبا نفتای سبك دردرون مخازن مربوطه مخلوط می گردد تانكها طوری طراحی شده اند كه فشار بخار نفتا رادر حداكثر دمای محیط بتوانند تحمل كنند به همین منظور هرمخزن به یك pressure Relief Valve مجهز گردیده كه عمل تخلیه بخارات از طریق Collection header به Blow Down صورت می گیرد .فشار داخل مخازن در محدوده 0.2-0.4 bar نگهداری می شود. همچنین هر مخزن به یك شیر اطمینان مجهز شده است تادر مقابل افزایش فشار محافظت شود كه این شیر اطمینان در هنگام عمل به اتمسفر باز می شود.

در فصل سرما نفتای انباشته شده در مخازن ممكن است تا دمای خیلی پایین سردشوند (حداقل دمای طراحی شده -16oc) فشار بخار نفتای سبك در دمای پائین كمتر از فشار اتمسفر می شودوبه منظور جلوگیری از ایجاد خلاء درون تانكها هر مخزن به یك شیر كنترل فشار محهز شده است كه هر وقت فشار درون هر مخزن به كمتر از فشار تنظیمی شیر كنترل فشار برسد از طریق همین شیر كنترل ، نیتروژن به درون مخزن تزریق می شود . اگر چنانچه اشكالی یا نقصی در این شیر بوجودآید وعمل نكند یك Breathing Valve روی هر مخزن نصب شده است كه با تزریق هوا به داخل مخزن از ایجاد خلاء جلوگیری می كند هر مخزن به نشان دهنده های سطح مایع كه به صورت محلی ونیز در اطاق كنترل نصب شده اند و همچنین به سیستم اخطار سطح پایین مایع و سیستم اخطار سطح بالای مایع مجهز می باشد علاوه براین یك Very high Level Swich در نظر گرفته شده كه برای بستن Solenoid Valve كه روی خط تغذیه 10//-86-LG3 نصب شده است بكار می رود همچنین یك Very Lowe Level Swich در مواقعی كه سطح مایع خیلی پایین است پمپ انتقال 86-p-00-01 را از سرویس خارج می كند تاپمپ در مقابل كاویتاسیون محافظت شود هر مخزن به نشاندهنده های فشار ودمای محلی و نشانده هایی ككه در اطاق كنترل نصب شده اند ونیز به سیستم اخطار فشار بالا وپایین مجهز می باشد جریان نفتای سنگین از طریق خط

8//-86-HG2 دریافت و توسط FQT-004 اندازه گیری می شود. ودر دو مخزن سقف شناور 86-TK-02 A/B كه ظرفیت هر كدام 1100m3 می باشد ذخیره می گردد ظرفیت كل مخازن ذخیره سازی نفتای سنگین طوری در نظرگرفته شده است كه خوراك واحدالفین رادر حالت 100% كاركرد به مدت10 روز تأمین كندهر دومخزن نفتای سنگین به نشاندهنده های سطح و سیستم اخطار بالا یا پایین بودن سطح مایع مجهز شده اند علاوه براین برای جلوگیری از خطر لبریز شدن نفتای سنگین یك Very high Level Swich در نظر گرفته شده است كه باعث بسته شدن Solenoid Valve می شود دمای نفتای درون مخازن توسط دستگاههای نشاندهنده در اتاق كنترل ودر محل نشان داده می شود. نفتای سبك از طریق 12//-86-LG 22 توسط پمپهای انتقال 86-P-00-01 A / B كه از نوع پمپهای عمودی سانتری فوژ هستند مكیده شده واز طریق خط 6//-86-LG 23 به واحد الفین فرستاده می شود.

خطوط تخلیه هردو پمپ بوسیله خط 2//- 86 – LG 34 به مخازن متصل
می شوند و همچنین خطوط برگشتی (Recycle) هردو پمپ كه مجهزبه
فلو اریفیسهای fo-031 /032می باشند توسط خط 4//-86-LG 24 به مخازن متصل می شوند از دو خط ذكر شده هنگام راه اندازی پمپ برای تخلیه بخارات و برالی رسیدن فشار پمپ به فشار عملیاتی نرمال استفاده می شود پمپها در مقابل كاهش زیاد جریان می بایست محافظت شوند به همین منظور اگر مقدار دریافت نفتای سبك توسط واحد الفین از واحد مخازن به كمتر از حداقل ظرفیت پمپهای ارسالی نفتای سبك برسد كنترل كننده FIC-002 با بازكردن كنترل ولو FV-002 مازاد نفتای سبك مورد نیاز الفین رااز طریق خط برگشتی به مخازن برمی گرداند (منظور از حداقل ظرفیت پمپ 30% ظرفیت طراحی شده برای پمپ می باشد) نفتای سنگین از طریق خط 3// -86 –HG 9 توسط پمپهای 86-P-00-02 A/ B كه از نوع پمپهای سانتری فوژی افقی می باشند مكیده شده واز طرق خط 3// -86 –HG 18 به Daily Tank واز طریق خط 3// -86 –HG 10 به واحد الفین منتقل می شود .همچنین این پمپها مانند پمپهای ارسال نفتای سبك می بایست از كاهش زیاد Flow محافظت شوند به همین منظور اگر مقدار مورد نیاز نفتای سنگین برای واحد الفین كاهش یابد كنترل كننده جریان FIC-003 از طریق خط برگشتی نفتای سنگین مازادرا به مخازن برمی گرداند در شرایط نرمال برای هر دونوع خط برگشتی نفتای سنگین مازادرا به مخازن برمی گرداند در شرایط نرمال برای هردو نوع نفتا یكی از مخازن در حال خالی شدن وهم زمان یكی دیگر در حال پرشد ن می باشد و بقیه مخازن نفتای سبك در ظرفیت كاملاً پر نگه داشته می شوند.

در حالتی كه نفتا از پالایشگاه مجاور مجتمع قابل استفاده نباشد می بایست همان مقدار نفتای مورد نیاز مجتمع را از پالایشگاههای دیگر وارد كنیم به همین منظور برای دریافت نفتا از پالایشگاههای دیگر سیستم un Loding پیش بینی شده است كه در این سیستم نفتا از تانكرهای جاده ای تخلیه وبه مخازن مربوطه ارسال می گردد. این سیستم شامل چهار پمپ 86-p-00-03 A /D است كه ظرفیت هریك از این پمپها 60 m3/hour می باشد (معمولاً سه پمپ در سرویس و یك پمپ یدكی است) هر كدام از این پمپها مجهز به یك خط

(Suction Line) است وهر خط مكش به دو اتصال دهنده موقت كه هر یك به راحتی وبه سرعت به یك تانكر جاده ای متصل می شوند مجهز می باشد به این طریق هنگامی كه یك تانكر درحال خالی شدن می باشد تانكر دوم (كه قبلاً به وسیله اتصال دهنده های وقت به خط مكش متصل شده است ) آماده تخلیه
می باشد حداقل زمان مجاز برای در سرویس قرارگرفتن هر پمپ 45 دقیقه درهر ساعت می باشد كه مقدار دبی (Flow rate) متوسط هر پمپ برابراست با :

كه در این حالت دبی كل برای سه پمپ می باشد. وچهارمین پمپ در حالت یدك (spare) قراردارد به دلایل ایمنی فشار بخار نفتای سبك واردشده به وسیله تانكرها بایستی كمتر از 0.5 bar باشد برای رعایت ایمنی سیستم یك panel محلی برای سیستم در نظر گرفته شده است كه تا اتصال زمین برقرار نشود از panel نمی توان استفاده كرد واین موضوع باعث رعایت اجباری موارد ایمنی خواهد شد.

برای اینكه پمپها هنگام تخلیه تانكرها درمقابل كاویتاسیون محافظت شوند برای سیستم Lowe Flow Swich در نظر گرفته شده است. كه بعد از خالی شدن تانكرپمپ را از سرویس خارج می كند. در سیستم تخلیه نفتا ، نفتای تخلیه شده ممكن است همزمان به دو مخزن ذخیره سازی نفتای سبك و سنگین فرستاده شود نفتای سبك از طریق خطهای :

10//-86-LG 1 و 10//-86-HG 2 وپس از اندازه گیری بوسیله FQT-004 به مخازن مربوطه فرستاده می شود.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی واحد الفین پتروشیمی اراك


کاراموزی واحد الفین پتروشیمی اراك


کارورزی واحد الفین پتروشیمی اراك


دانلود گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراك


واحد الفین پتروشیمی اراك


واحد الفین


پتروشیمی


اراك


گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

گزارش کارآموزی واحد الفین ... گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی ...

دانلود گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

دانلود گزارش کارآموزی واحد الفین ... دانلود گزارش کارآموزی واحد ... واحد الفین پتروشیمی ...

گزارش کار آموزی در واحد الفين پتروشيمي اراك - دانلود …

گزارش کار آموزی در واحد الفین پتروشیمی اراک مناسب برای رشته شیمی خلاصه ای از گزارش کارآموزی :

گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک | دیجی …

گزارش کارآموزی واحد ... آشنائی با قسمتهای مختلف واحد الفین و ... مجتمع پتروشیمی اراک ...

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک (واحد الفین)

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک (واحد الفین) ... پتروشيمي اراك در يك ...

فروش دانلودی گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراك ...

مقالات مرتبط: برترین فایل گزارش کارآموزی پتروشیمی اراك در یك نگاه ما بهترین محصولات را برای ...

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

... ,گزارش کارآموزی پتروشیمی ... واحد الفین پتروشیمی اراك. ... گزارش کارآموزی واحد ...

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی واحد الفین پتروشیمی اراك

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی واحد ... (گزارش کارآموزی مهندسی شیمی واحد الفین پتروشیمی اراك) ...

دانلود کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

دانلود کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک گزارش کارآموزی در پتروشیمی گزارش کارآموزی برق ...

گزارش کارآموزی پتروشيمي - karamozi.com

گزارش کارآموزی واحد الفين پتروشيمي اراك ... واحد الفین و ... گزارش کارآموزی پتروشیمی ...