گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحیگزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش معرفی مکان کارآموزی: سرپرست کارآموزی: آقای مهندس ................... آدرس: کرج – بلوار طالقانی


گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش


معرفی مکان کارآموزی:

سرپرست کارآموزی: آقای مهندس ...................

آدرس: کرج – بلوار طالقانی – روبروی دادسرای عمومی – ساختمان 55 طبقه اول گروه مهندسین برج سازان.

مکان کارآموزی دارای سه اتاق سه کامپیوتر هر کامپیوتر مربوط به یک اتاق در اختیار مهندسین 1- مهندس قنبری 2- مهندس خالصی 3- مهندس اکبری.

این شرکت مربوط به کارهای معماری، عمرانی، طراحی واحدهای مسکونی اداری تجاری بود.

این شرکت از طریق یکی از کارمندان دانشگاه ابهر به من معرفی گردید.

از تاریخ 6/7/84 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر کارم را شروع کردم و در تاریخ 28/10/84 به اتمام رسید.

که مهندسین این شرکت در بالا رفتن سطح معلومات و یافته های جدید در مورد کارهای معماری و انجام کارهای قانونی ساخت یک بنا و ... خیلی مثمرثمر بودند.


مقدمه

از بدو خلقت موجودات، جانوران مختلف به منظور حفاظت خود از بلایای طبیعی و درندگان در پی پیدا کردن مسکن برآمدند. در طی میلیونها سال تنها انسان به فراخور طبیعت ضعیفتر و خصلت برتر خود، غارها و بلندای درختان را ترک کرد و ساختمان سازی در سطح زمین را تجربه نمود. سپس تجارب خود را به فرزندانش منتقل کرد.

سالهای متمادی طول کشید تا بنایان به عنوان طبقه ای برگزیده، به خلق شاهکارهای ابدی دست زدند که بیانگر تمدنهای پر قدرت زمان خویش هستند.

در معماری امروز باید از مهارتها و تخصصهای مختلف موجود بهره گرفت تا نتیجه بهتری بدست آید و کیفیت و کمیت کار معماری را افزایش دهد.


کارهای اداری دفتری:

تایپ نامه های مربوط به شرکت در مناقصه (word).

مرتب کردن کلیه نقشه های مربوط به نقشه های سالهای گذشته و امسال.

انجام کارهای اداری (رفتن به بانک – ادارات (شهرداری) به شرکتهای که شرکت با آنها همکاری می کرد.

تصحیح دوباره نقشه های طراحی شده.

استفاده از کتابهای کتابخانه و نقشه های موجود.

استفاده از کامپیوتر در مورد نقشه.

مهر زدن نقشه های آماده.

تحویل نقشه های آماده به افراد مربوط.

بازدید از ساختمان.


طرح و محاسبه قطعه های خمشی: روش کشسانی (ارتجاعی)

1- علایم و اختصارات

As وA سطح مقطع فولاد

AD سطح مقطع یک میلگرد عرضی

At سطح مقطع فولاد عرضی

b عرض مقطع مستطیل و عرض بال تیر T

bw عرض جان تیر

Ea اساس ارتجاعی فولاد

Eb اساس ارتجاعی بتن

F نیرو

h ارتفاع موثر مقطع

ht ضخامت بال تیر T

H کل ارتفاع مقطع

I گشتاور لختی (ممان اینرسی)

K شیب خط توزیع تنش نسبت به محور قائم

Io طول دهانه آزاد

IST طول دهانه محاسبه ای

ITR طول واقعی تیرچه

It طول محاسبه ای میلگرد تقویتی بدون احتساب طول مهاری

َI طول میلگرد تقویتی با احتساب طول مهاری

M لنگر خمشی

n ضریب هم ارزی

p بار گسترده یکنواخت در واحد سطح

p بار متمرکز

s لنگر ایستایی یکی از دو قسمت مقطع که توسط تار خنثی از هم جدا شده اند، نسبت به تار خنثی (با حذف بتن منقطه کششی)

t فاصله فولادهای عرضی

V نیروی برشی

x عمق تار خنثی نسبت به دورترین تار فشاری

x فاصله افقی

y فاصله از تار خنثی

z بازوی اهرم

و زوایا

تغییر شکل نسبی

تغییر شکل نسبی فولاد کششی

تغییر شکل نسبی فولاد فشاری

تغییر شکل نسبی بتن کششی

تغییر شکل نسبی بتن فشاری

ضریبی که در متن تعریف شده

تنش کششی عمود بر مقطع

تنش فشاری عمود بر مقطع

تنش فولاد

تنش بتن

تنش مجاز فولاد (محاسبه ای)

تنش مجاز بتن (محاسبه ای)

حد جاری شدن فولاد (مقاومت تسلیم)

تنش برشی

قطر میلگردخمش ساده: تنشهای نرمال (= عمود بر مقطع): در این روش، فرضهای اساسی محاسبه تیرهای تحت خمش، عبارتند از:

الف) بتن ناحیه کششی در محاسبه وارد نمی شود. با اینکه تحت اثر نیروهای کوچک مقاومت کششی بتن موثر است، در حالت کلی، به علت ترک خوردن بتن در ناحیه کششی (کشش ناشی از نیروهای خارجی و افت خود بتن) از مقاومت آن در این ناحیه از مقطع عرضی صرف نظر می شود.

ب) مقاطع عرضی، پس از تغییر شکل تیر، مسطح می مانند. مطابق این فرض، هر مقطع عرضی در اثر خمش، تنها حول تار خنثی دوران می کند. به سخن دیگر، تغییر شکل نسبی هر نقطه از مقطع، تابعی است خطی از مختصات آن نقطه. در واقع، اثر لنگر خمشی بدون در نظر گرفتن تلاش برش بررسی می شود.

ج) بین بتن و فولاد لغزش نسبی وجود ندارد.

د) تنشهای (stress) تابعی خطی از تغییر شکل نسبی (strain) می باشند (قانون هوک).دستگاههای مختلف سیستم تهویه مطبوع

کلیات:

الف- سیستم کامل تهویه مطبوع برای شرایط زمستانی و تابستانی باید تهیه و نصب گردد.

ب- سیستم شامل

1- دستگاههای تولید برودت و حرارت مرکز

2- سیستم لوله کشی

3- سیستم کنترل اتوماتیک

4- تخلیه هوا

پ- شرح عوامل عملیات

بطور کلی وسایل برودت و گرمایش ساختمان بشرح زیر است:

واحدهای فن کویل:

فن کویل ها در اطاقها یا محلهائیکه در نقشه ها مشخص شده است نصب شده و درجه حرارت داخل اطاق را بطور خودکار تنظیم می نماید. واحدهای فن کویل طبق جداول مربوطه که در نقشه ها مشخص شده است به اندازه لزوم هوای تازه را از خارج گرفته و یا هوای داخل مخلوط می نماید.

درجه حرارت هوای مخلوط در تابستان و زمستان بوسیله شیر سه راهه و ترموستات اطاق طوری تنظیم می گردد که برودت و حرارت مطلوب تأمین شود. ضمنا بوسیله مکنده ها که در قسمتهای مختلف ساختمان نصب گردیده از هر اطاق باندازه هوای تازه هوا تخلیه و بخارج هدایت می شود.

واحدهای تهویه مطبوع AIR HANDLING UNITS:

الف- واحدهای تهویه مطبوع برای تأمین برودت و حرارت لازم قسمتهای مختلف ساختمان در تابستان و زمستان طبق جدول مربوط و نقشه ها نصب می گردند. واحدهای تهویه مطبوع هوا را تحت شرایط معین تهیه نموده و بوسیله سیستم کانال کشی با فشار کم وارد دریچه های هوا می نماید.

هوای تازه از نمای ساختمان بوسیله شبکه های هوای تازه به مقدار لازم وارد جعبه مخلوط کننده هوا شده و با هوای برگشتی که از شبکه های برگشتی هوا کشیده است مخلوط می شود و پس از رسیدن بشرایط مورد نظر وارد کانالهای هوارسانی می گردد.

مشخصات دستگاه های تهویه مطبوع در جداول مربوطه معین گردیده است.

ب- رادیاتورها برای تأمین حرارت در زمستان در اطاقها و مستراحها طبق آنچه که در نقشه ها نشان داده شده نصب می گردند تنظیم درجه حرارت اطاق بوسیله شیرهای دستی انجام می پذیرد.

سیکل حرارتی و برودتی:

سیکل حرارتی و برودتی بطور کامل در نقشه های مربوطه و نقشه موتورخانه نشان داده شده و بطور عمومی شامل:

واحدهای تهویه مطبوع و واحدهای فن کویل که بوسیله دستگاههای مبرد.

PACKRGED WATER CHILLERS در تابستان و دیگهای آبگرم در زمستان تغذیه می گردند می باشد. دستگاه مبرد مذکور ممکن است طبق مشخصات خصوصی از نوع کمپرسوری و یا جذبی باشد.

چند دستگاه پمپ جهت گردش آب سرد و گرم بکار برده شده و برای هر قسمت یک پمپ بصورت رزرودر نظر گرفته می شود. علاوه بر آن یکدستگاه برج خنک کن با پمپهای مربوطه برای سیستم پیش بینی می گردد. دیگهای آب گرم با ظرفیت حرارتی کافی داشته و بتوانند آب گرم مصرفی ساختمان را نیز تأمین نمایند.

سیکل حرارتی و برودتی باید بطور اتوماتیک در تابستان و زمستان تعویض گردند.

تعدیل:

الف- ابعاد و ظرفیت وسایل مختلف که در مشخصات یا سایر قسمتها به آنها اشاره می گردد حداقل احتیاجات را معین می کند.

ب- وسایل پیش بینی شده در نقشه ها و مشخصات از نظر ابعاد و وزن با محل مطابقت می نماید لوازمی که توسط پیمانکار برای تصویب ارسال می گردند باید از نظر کیفیت با مشخصات فنی و نقشه ها مطابقت داشته و از نظر وزن و ابعاد نیز در همان حدود باشند علاوه بر آن نوع دستگاه پیشنهادی باید از نظر تعمیر و تعویض قطعات قابل قبول باشد.

پ- تغییرات در مسیر کانال کشی و لوله کشی باید با اطلاع قبلی مهندس ناظر بوده و نقشه های تفصیلی تغییرات جهت تصویب برای دستگاه نظارت ارسال گردد.

تضمین کارها:

الف- پیمانکار باید کلیه وسایل نصب شده را از نظر ظرفیت تخمین نموده و علاوه بر آن باید تایید نماید که سیستم عاری از هرگونه عیب و نقص از لحاظ مصالح و نصب می باشد.

ب- پیمانکار مسئول کار صحیح وسایل و کنترلها بوده و بطور کلی باید تضمین نماید که وسایل و کنترلهای مربوطه بنحو رضایت بخشی عمل می نماید.

پ- پیمانکار بایستی کلیه مصالح و وسایل و دستگاههای تحت پیمان خود را از تاریخ تحویل موقت برای مدت یکسال تضمین نموده و تعهد نماید که کلیه وسایل معیوب را تا تاریخ تحویل نهایی تعویض نماید.

آزمایش طرز کار دستگاهها و دستورات مربوطه:

پیمانکار موظف است مدت 10 روز متوالی و بدون وقفه در بدترین شرایط تابستانی تمام سیستم را مورد آزمایش قرار دهد. در این مدت نباید دستگاهها حتی بطور موقت از کار بازمانده و کوچکترین نقصی در آنها به چشم بخورد. این مدت بعنوان دوره آزمایش شناخته می شود. در این مدت پیمانکار موظف است طرز کار و اطلاعات لازم را در مورد دستگاهها از قبیل دستورات جزوه ها و کاتالوگ ها را به افرادیکه از طرف کارفرما معرفی می شوند تعلیم دهد.

بطوریکه شخص مورد نظر بتواند شخصاً بهره برداری از دستگاهها را بعهده بگیرد.

نقشه های کارگاهی:

پیمانکار موظف است سه سری کامل نقشه های کارگاهی با مقیاس و ابعاد و همچنین نقشه های تایید شده کارخانه وسایل را جهت تصویب به مهندس ناظر تسلیم نماید.

الف- نقشه های کارگاهی شامل:

1- غلاف لوله ها و نقشه سوراخ کاری.

2- نقشه های تفصیلی اندازه دار لوله کشی و در صورت امکان ترکیب سیستم های مختلف لوله کشی.

3- جداول مربوط به بار که آویزها و تکیه گاههای مختلف تحمل می نمایند.

4- نقشه های تفصیلی کانال کشی و بستهای مربوطه.

5- نقشه های تفصیلی سانترال مرکزی و اطاقکهای واحدهای تهویه.

ب- پیمانکار موظف است نقشه های کارگاهی که مورد تأیید کارخانه سازنده قرار گرفته است جهت قطعات مختلف دستگاهها تهیه نماید.واحد تهویه مطبوع:

الف- واحدهای تهویه مطبوع دارای ابعاد و ظرفیت هائی می باشند که در جداول مربوطه بدستگاههای تهویه مطبوع ذکر گردیده است.

ب- واحدهای تهویه مطبوع بایستی در کارخانه ساخته شده و بطور کلی شامل اجزاء زیر باشد:

1- قسمت دمنده.

2- محفظه.

3- قسمت کویل آب سرد و آب گرم.

4- قسمت کویل پیش گرم کنی و یا دوباره گرم کن.

5- افشانک رطوبت زنی و لوله کشی مربوطه و یا رطوبت زنی بطرق دیگر طبق مشخصات خصوصی.

6- قسمت صافی هوا.

7- جعبه مخلوط کننده هوا.

8- لرزه گیر و ایزولاتورها.

پ- قسمت دمنده: شامل محفظه دمنده می باشد. پره های دمنده یا دمنده ها باید از نوعی باشند که منحنی آنها قبلا برای وضع مساعد آزمایش شده باشد. محور آنها باید طوری ساخته شده باشد که بتوان بسادگی آنرا میزان کرد. یاطاقان دمنده ها باید از نوع بلبرینگی بسته باشد. قسمتهای مختلف دمنده باید از عایق جذب صدا (پشم شیشه غیر قابل اشتعال) به ضخامت یک اینچ پوشانیده شود. در محفظه دمنده بایستی یک دریچه بازدید پیش بینی نمود که بتوان بسهولت بقسمتهای مختلف دمنده برای تغییرات و سرویس دسترسی پیدا کرد.

ت- محفظه: محفظه تمام واحدهای تهویه مطبوع بایستی در کارخانه ساخته شده و سوار گردد. این محفظه باید حداقل از ورق گالوانیزه بضخامت 16 USSG ساخته شده و دارای اسکلت فولادی مقاوم باشد. محفظه باید طوری مقاوم ساخته شده باشد که هیچگونه صدا و لرزش تولید نکند. قسمتهای مختلف محفظه باید از عایق جذب صدا (پشم شیشه) بضخامت یک اینچ پوشانیده شود.

ث- قسمت کویل آب سرد – محفظه این قسمت باید از آهن پرس شده بضخامت 16 USSG ساخته شده و تمام درزهای آن جوشکاری شده باشد خود کویل باید طوری ساخته شده باشد که بتوان از دو طرف آنرا بانشعاب لوله کشی وصل نمود. کویل ها از لوله مسی و پره های مسی و یا آلومینیومی که روی سرتاسر لوله لحیم کاری شده تشکیل یافته است ابعاد دقیق کویلها و ردیف آنها در جداول مربوطه مشخص شده است ضمناً تعداد راههای کویل CIRC UIT باید طوری انتخاب شده باشد که از حداکثر تبادل حرارتی کویل استفاده گردد. اتصالات ورودی و خروجی آب بایستی هر دو در یک طرف کویل بوده و کلکتور آن باید شیرهای تخلیه آب و هوا داشته باشد.

ج- قسمت کویل پیش گرم کن و دوباره گرم کن از نظر ساختمانی مشابه بالا بوده و کویلهای پیش گرم کن باید از نوع مقاوم در مقابل یخ زدگی NON-FREEZING باشند.

ج- افشانک رطوبت زنی و لوله کشی مربوطه از جنس ریختگی ساخته شده است. افشانکها از نوع سانتریفوژ بقطر دهانه اینچ می باشد. سر افشانکها باید قابل تعویض باشند. افشانکها باید طوری نصب شده باشند که پاشش آب بطور یکنواخت انجام گیرد.

رطوبت زن باید به شیر تخلیه و وسایل فرعی مجهز باشد.

ح- قسمت صافی هوا – این قسمت باید از ورق فولادی محکم ساخته شده و برای نصب صافیها تا ضخامت 2 اینچ متناسب باشد. در دو انتهای مقابل صافیها باید قسمت های متحرک و فشاری وجود داشته باشد تا بتواند صافی ها را پس از جای گذاری در جای خود محکم نگاه دارد. برای تعداد صافیها سرعت و ابعاد آن بجداول مربوطه مراجعه شود. صافیها باید از نوع قابل شستشو برای کار سخت انتخاب شده باشند.

خ- کلیه دستگاههای تهویه مطبوع باید کامل و علاوه بر آن شامل:

الکتروموتور، پولی، محافظ پولی و تنظیم کننده پولی باشد.

د- جعبه مخلوط کننده هوا – از ورق آهن گالوانیزه کلفت ساخته شده و شامل دو عدد دمپرچند پره در قسمت هوای تازه و برگشت می باشد. جعبه های مخلوط کننده که با صافی هوا یکجا ساخته می شوند باید محل کافی برای نصب صافیها را داشته باشند.

ذ- لرزه گیر ایزولاتور – نوع آن بوسیله کارخانه سازنده پیشنهاد می شود و باید مخصوص دستگاههای تهویه مطبوع طرح ریزی شده باشد. لرزه گیرها از NEOPRENE که قابل تا شدن در دو جهت می باشد ساخته می شوند.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی


کاراموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی


کارورزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی


دانلود گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی


عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی


عمران


طرح اجر


دکتر سید جواد امامی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi , noghrekar.

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

سلام و درود راستش من دانشجوی معماری هستم و به پروژه ها و نقشه ها نیاز دارم ممنون میشم نیازمو ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی - دانلودفقط مشاوره ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و

ثبت نام کاربران | ثبت نام جهت راه اندازی وب سایت ( ویژه وکلا، کارشناسان رسمی و دفاتر اسناد ...

طراحی تاسیسات مکانیکی و لوله کشی صنعتی …

پروژه طراحی و ساخت تعمیرگاه لوکس و نمایندگی مجاز 2104 کمپانی مرسدس بنز در شهر تهران که در ...

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی‌ ایران‌

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و برنامه ریس ...

دکتر سید جواد امامی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi , noghrekar.

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

سلام و درود راستش من دانشجوی معماری هستم و به پروژه ها و نقشه ها نیاز دارم ممنون میشم نیازمو ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی - دانلودفقط مشاوره ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و

ثبت نام کاربران | ثبت نام جهت راه اندازی وب سایت ( ویژه وکلا، کارشناسان رسمی و دفاتر اسناد ...

طراحی تاسیسات مکانیکی و لوله کشی صنعتی …

پروژه طراحی و ساخت تعمیرگاه لوکس و نمایندگی مجاز 2104 کمپانی مرسدس بنز در شهر تهران که در ...

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی‌ ایران‌

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و برنامه ریس ...

دکتر سید جواد امامی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi , noghrekar.

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

سلام و درود راستش من دانشجوی معماری هستم و به پروژه ها و نقشه ها نیاز دارم ممنون میشم نیازمو ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی - دانلودفقط مشاوره ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و

ثبت نام کاربران | ثبت نام جهت راه اندازی وب سایت ( ویژه وکلا، کارشناسان رسمی و دفاتر اسناد ...

طراحی تاسیسات مکانیکی و لوله کشی صنعتی …

پروژه طراحی و ساخت تعمیرگاه لوکس و نمایندگی مجاز 2104 کمپانی مرسدس بنز در شهر تهران که در ...

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی‌ ایران‌

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و برنامه ریس ...