گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویریگزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری در 65 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه صفحه یك


گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه صفحه یك

بررسی شانسی منبع تغذیه 1

معایب مربوط به شاسی غیر ایروزله 4

معیوب بودن تراشه 631 12

معایب بخش عمودی 18

معایب مربوط به بخش افقی 27

خرابی دیود كاسكاد 32

طرز كار اهمتر 35

سرویس ضبط 40

غلطك 43

نكاتی در مورد موتورها 47

چگونگی خارج شدن نوار پس از تمام شدن نوار... 49

دو نكته در مورد پخش دو لب 51

عیب های مكانیكی در مورد كلیدهای ضبط 52

ساختمان پخش صدا در ضبط استریو 54

آنتن 54

تاریخچه 55

نحوه اختراع اولین آنتن 55

راهنمای تنظیم آنتن 61

ایستگاه مركزی 62

پیوست 65

منابع 67مقدمه

امروزه با توسعه صنایع كوچك و بزرگ در كشور، فرصت های شغلی زیادی برای مهندسین برق فراهم شده است و اگر می بینیم كه با این وجود بعضی از فارغ التحصیلان این رشته بیكار هستند، به دلیل این است كه این افراد یا فقط در تهران دنبال كار می گردند و یا در دوران تحصیل به جای یادگیری عمیق دروس و در نتیجه كسب توانایی های لازم، تنها واحدهای درسی خود را گذرانده اند.

همچنین یك مهندس خوب باید، كارآفرین باشد یعنی به دنبال استخدام در موسسه یا وزارتخانه ای نباشد بلكه به یاری آگاهی های خود، نیازهای فنی و صنعتی كشور را یافته و با طراحی سیستم ها و مدارهای خاصی این نیازها را برطرف سازد. كاری كه بعضی از فارغ التحصیلان ما انجام داده و خوشبختانه موفق نیز بوده اند.

دكتر كمره ای نیز در این زمینه می گوید:

“اگر یك فارغ التحصیل برق دارای توانایی های لازم باشد، با مشكل بیكاری روبرو نخواهد شد. در حقیقت امروزه مشكل اصلی این است كه بیشتر فارغ التحصیلان توانمند و با استعداد این رشته به خارج از كشور مهاجرت می كنند و ما اكنون با كمبود نیروهای كارآمد در این رشته روبرو هستیم.

یكی از اساتید مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در مورد فرصت های شغلی فارغ التحصیلان این رشته می گوید:

“طبق نظر كارشناسان و متخصصان انرژی در كشور، با توجه به نیاز فزاینده به انرژی در جهان كنونی و همچنین نرخ رشد انرژی الكتریكی در كشور، سالانه باید حدود 1500 مگاوات به ظرفیت تولید كشور افزوده شود كه این نیاز به احداث نیروگاههای جدید و همچنین فارغ التحصیلان متخصص برق و قدرت دارد.

صفحه یك

آشنایی با محل كار آموزی :

كارگاه (الكتریكی جواد) واقع در ابهر خیابان ولیعصر كوچه یخچال ، كه این كارگاه در زمینه تعمیر دستگاههای صوتی و تصویری از قبیل تلویزیون ، رادیو و ضبط و غیره فعالیت دارد.بررسی شانسی منبع تغذیه

شکل(1) زیر قطعات منبع تغذیه را روی شاسی تلویزیون نشان می دهد. طرح مدار چاپی منبع تغذیه مطابق شکل (2) است.در شکل (3) نیز مدار کامل منبع تغذیه رسم شده است. برای بررسی، مدار منبع تغذیه را به دو بخش کلی به شرح زیر تقسیم بندی می کنیم.

الف- بخش شاسی غیر ایزوله که قبل از ترانسفورماتور را تشکیل می دهد.

ب- بخش شاسی ایزوله که از ثانویه ترانسفورماتور به بعد را تشکیل می دهد.

معایب مربوط به بخش افقی

شناسایی بخش افقی

بخش افقی یکی از قسمت های مهم تلویزیون را تشکیل می دهد . این قسمت نسبت به بخش های دیگر آسیب پذیر تر است زیرا در قسمت افقی توان زیادی تلف می شود و گرمای زیادی به وجود می آید . در این قسمت به بررسی برخی از معایب مربوط به بخش افقی می پردازیم.

خرابی تراشه 2260

اگر مدار نوسان ساز افقی داخل تراشه 2260 معیوب شود ، نوسان افقی به وجود نمی آید و تقویت کننده خروجی افقی از کار می افتد در این شرایط ولتاژ زیاد قطع می شود و تصویر و نور وجود ندارد. در ضمن بخش خرجی عمودی هم از کار می افتد . شکل 39 تراشه 2260 و نوسان ساز افقی داخل آن را نشان می دهد.

معیوب شدن تراشه 526

معیوب شدن تراشه 526 که نقشه بلوکی آن در شکل 40 مشاهده می کنید سبب می شود نوسان ایجاد شده توسط نوسان ساز افقی تقویت نشود و به خروجی افقی نرسد در این شرایط ترانزیستور تقویت کننده خروجی افقی از کار می افتد و ولتاژ زیاد قطع می شود با قطع شدن ولتاژ زیاد ، نور و تصویر به وجود نمی آید و خروجی عمودی نیز از کار می افتد.

شکل 40

معیوب شدن ترانزیستور تقویت قدرت خروجی افقی:

در شکل 41 ترانزیستور 572 را در نقشه مدار تلویزیون مشاهده می کنید. معیوب شدن این ترانزیستور به دو صورت بروز می کند . ممکن است پایه های ترانزیستور نسبت به یکدیگر قطع شوند یا بین آنها اتصال کوتاه رخ دهد.لامپ سری برای میز كار:

چنانچه یك پریز برق و یك لامپ 100 وات را به طور سری مطابق شكل به هم ببندیم هنگامی كه دو شاخ دستگاه خود را در این پریز قرار دهیم در صورت عدم اتصالی در دستگاه، لامپ 100 وات كم نور روشن می شود ولی اگر دستگاه اتصالی داشته باشد لامپ 100 وات پر نور روشن می شود (چنانچه دستگاهی را كه اتصالی دارد به پریز برق دیگری وصل كنیم دائماً باعث قطع شدن فیوز برق می شود ولی با قرار دادن دو شاخ دستگاه مورد نظر در پریز برق لامپ سری، فیوز سوخته و فقط لامپ 100 وات پر نور روشن می شود).

لیست قطعات مورد نیاز برای یك تعمیر كار داریو- ضبط

1-فیوز نیم آمپر، یك آمپر، سه آمپر

2-مقاومت های كربنی یك اهم، ده اهم، صد اهم، یك كیلو اهم، نیم وات

3-مقاومت كربنی نیم اهم و یك اهم یك وات

4-مقاومت سیمی و آجری ده اهم و صد اهم و یك كیلو اهم ده وات

5-انواع تسمه، قرقره، چرخ، غلطك، پولی، موتور

6-ترانس های 6، 5/7، 9، 12 ولتی نیم آمپر

7-دیود ركتی فایر (یكسوساز) 1N4001، دیود چهار سر (پل دیود)، دیود سه سر

8-دیود شیشه ای 1N4148

9-دیود آشكار ساز 1N60

10- نخ (زه) مخصوص برای رادیو، گیره، انبردست، دم باریك، سیم چین، انواع پیچ گوشتی

11- انواع دو شاخ برق (نرگی برق) و فیش ماده گی برق

12- اسپری خشك و متوسط

13- خازن های شیمیایی 47 میكروفاراد، 10 ولتی- 220 میكروفاراد، 16 ولتی

14- سیم شیلددار

15- انواع بلندگو

16- انواع هد

17- آی سی های TBA800, UPC1001, C575, LA4100 و…

18- ترانزیستورهای

AC187, B324, 2SB337, 2N3055, Ad162, AD161, BD136, BD135, C1060, A634, A733, D400, C945

طریقه كار با اهمتر، شكل نقشه ای قطعات و تست آنهاطرز كار اهمتر:

نام دیگر اهمتر، مولتی متر یا آوومتر می باشد.

وظیفه اهمتر:

اندازه گیری مقدار مقاومت، مقدار ولتاژ متناوب، مقدار ولتاژ مستقیم و مقدار جریان می باشد.

طریقه كار قسمت اهمتر و طرز اندازه گیری مقاومت:

ابتدا كلید سلكتور اهمتر را روی R x 1 گذاشته و دو فیش اهمتر را به هم اتصال می دهیم، عقربه باید حركت و روی صفر بایستد و در غیر این صورت پیچ تنظیم صفر اهمتر باید تنظیم شود و اگر تنظیم نشد باطری قلمی 5/1 ولتی داخل اهمتر ضعیف است. (باطری 9 ولت كتابی مربوط به قسمت R x 10K هست). سپس دو فیش اهمتر را بدو سر مقاومت می زنیم.

البته دقت شود كه هر دو دست به فیش های اهمتر تماس نداشته باشد. اگر عقربه حركت نردك كلید را روی R x 10 و یا R x 100 و یا (R x 1000) R x 1K قرار دهیم. به طور مثال: اگر كلید كه روی R x 100 بود، عقربه روی خط مدرج شده قسمت زیر روی عدد 50 ایستاد، می گوییم مقدار مقاومت برابر است با (اهم 50 x 100 = 5000 ) و اگر كلید را در این حالت روی R x 1K قرار دهیم عقربه روی 5 می ایستد كه مقدار مقاومت باز هم برابر است با5 x 1k = K (اهم 5000).

هر بار كه كلید روی R x 1 یا R x 10 یا… قرار می دهیم باید پیچ تنظیم صفر مجدداً تنظیم شود.

هر بار كه كلید روی R x 1 یا R x 10 یا… قرار می دهیم باید پیچ تنظیم صفر مجدداً تنظیم شود.

طریقه كار قسمت AC یا اندازه گیری ولتاژ متناوب:

برای اندازه گیری ولتاژ AC (ولتاژ متناوب) كلید سلكتور را در قسمت AC – v باید قرار داد (ولتاژ AC قطب مثبت و منفی ندارد) اگر كلید را روی رنج 10 قرار دهیم ولتاژ را روی خط 10 می خوانیم و اگر كلید روی 50 باشد روی خط 50 و اگر كلید روی 250 باشد روی خط 250 می خوانیم و اگر كلید روی 500 قرار داشته باشد مقدار ولتاژ را روی خط صفر تا 50 خوانده و در 10 ضرب می كنیم.

طریقه كار قسمت ولتاژ مستقیم یا برق باطری:

برای اندازه گیری ولتاژ DC (برق باطری با آداپتور) كلید سكتور را روی قسمت DC – V باید قرار داده، برق DC دارای قطب مثبت و منفی است و باید فیشها را منفی به منفی و مثبت به مثبت بزنیم، در غیر این صورت عقربه، به جهت مخالف حركت می كند. برای خواندن ولتاژ DC همانند ولتاژ AC عمل می شود، یعنی اگر كلید روی 10 بود مقدار ولتاژ بر روی خط مدرج بین صفر تا 10 و اگر روی 50 بود بر روی خط صفر تا 50 و اگر روی 250 بود روی خط مدرج صفر تا 250 خوانده می شود.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری


کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری


کارورزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری


دانلود گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری


تعمیر دستگاه صوتی و تصویری


تعمیر


دستگاه


صوتی و تصویری


گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری

گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc ...

گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

دانلود گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری برای اطمینان از معیوب بودن دیود ...

گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری

دانلود پایان نامه thesis، پروژه project، مقالات انگلیسی همراه با ترجمه، گزارش کاراموزی و ...

گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری | …

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 4576 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 65

گزارش کارآموزی تعمير دستگاه هاي صوتي و تصويري

گزارش کارآموزی ... تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری. ... تعمیر دستگاه های صوتی و ...

گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری | …

عنوان کامل: گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

برترین پکیج گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری ...

مقالات مرتبط: برترین فایل طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری ...

دانلود کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

دانلود کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری. گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی ...

گزارش کارآموزی برق درباره تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی برق درباره تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری دانلود ...

گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

... تعمیر دستگاه های صوتی و ... گزارش كارآموزی تعمیر ... های صوتی و تصویری کارآموزی ...

گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

... تعمیر دستگاه های صوتی و ... گزارش كارآموزی تعمیر ... های صوتی و تصویری کارآموزی ...

دانلود کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

دانلود کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری. گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی ...

گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری در ... كارآموزی تعمیر ,گزارش ...

دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی تعمیر ...

... گزارش کارآموزی تعمیر ... گزارش کارآموزی تعمیر دستگاههای صوتی و تصویری. این گزارش ...

گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری

گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری در الکتریکی جواد دسته: مهندسی برق ...

گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی تصویری در …

... تعمیر دستگاه های صوتی و ... گزارش کارآموزی در تعمیر ... دستگاه های صوتی تصویری ...

دانلود آنلاین فایل گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و ...

... تعمیر دستگاه های صوتی و ... دستگاه های صوتی و تصویری ... گزارش ,صوتی ,دستگاه ...

دانلود آنلاین فایل گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و ...

... تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری در الكتریكی جوادبه سایت ما برای دانلود گزارش ...

گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری

گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری ...

دانلود گزارش کاراموزی برق | دیتاها | پروژه کارآفرینی ...

گزارش کاراموزی برق در مورد تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری ۶۵ص. مقدمه. امروزه با توسعه ...

دانلود آنلاین فایل گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و ...

... تعمیر دستگاه های صوتی و ... دستگاه های صوتی و تصویری ... گزارش ,صوتی ,دستگاه ...

گزارش کارآموزی تعمیر لوازم صوتی و تصویری

گزارش کارآموزی تعمیر لوازم صوتی و تصویری ... گزارش کارآموزی تعمیر ... و دستگاه ...

نتایج جستجو برای «دانلود کارآموزی در مغازه تعمیرات صوتی ...

گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری.

فروش فایل گزارش کاراموزی شرح دستگاه تعویض …

... کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و ... (گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری) ...

دانلود گزارش کار کارآموزی تعمیرات لوازم صوتی و تصویری

گزارش کار کارآموزی ... دانلود گزارش کار کارآموزی تعمیرات لوازم صوتی و تصویری ...

دانلود گزارش کاراموزی برق | دیتاها | پروژه کارآفرینی ...

گزارش کاراموزی برق در مورد تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری ۶۵ص. مقدمه. امروزه با توسعه ...

گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد در مرکز تعمیرات لوازم صوتی و ...

گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد در مرکز تعمیرات لوازم صوتی و تصویری ...

گزارش کار کارآموزي تعميرات لوازم خانگي

گزارش کارآموزی تعمیر ... دستگاه های صوتی و تصویری ... و تصویری. گزارش کارآموزی ...

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد در مرکز تعمیرات لوازم صوتی ...

گزارش کارآموزی ... گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد در مرکز تعمیرات لوازم صوتی و تصویری .

گزارش کاراموزی تعمیرات

گزارش کارآموزی تعمیر و ... دانلود گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری ...