گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهرگزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر در 18 صفحه ورد قابل ویرایش پیشگفتار بخش كشاورزی در اكثر كشو.رهای جهان و بویژه در كشورهای در حال توسعه از جایگاه اجتماعی و


گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر در 18 صفحه ورد قابل ویرایش


پیشگفتار

بخش كشاورزی در اكثر كشو.رهای جهان و بویژه در كشورهای در حال توسعه از جایگاه اجتماعی و اقتصادی ویژه ای برخودار است. در كشور ما به طور متوسط 17 در صد ناخالص داخلی و 26 در صد اشتغال توسط این بخش تامین می شود.

بانك كشاورزی در ایران هفتاد سال سابقه ی خدمت به پركارترین ، بی توقع ترین و قانع ترین تولید كنندگان كشور ، یعنی كشاورزان عزیز را دارا بوده و همیشه در راستای تداوم بهبود خدمات گام برداشته است .

باتوجه به اینكه بانك های كشاورزی از نمونه های شناخته شده ی بانك های تخصصی و توسعه ای به حساب می آیند تلاش كردم تا كارآموزی خود را در این مجموعه بگذاریم تا ضمن بدست آوردن تجربه ی كار در محیطی خدماتی ، آشنایی نسبتا كاملی با روال های كاری سازمانی كعتبر و پرسابقه یافته باشم .
عنوان صفحه

چكیده 6

ذكر مقدمه وسوایق و تاریخچه ای از محل كارآموزی 7

شرحی از فعالیت های جاری مركز 8

معرفی چارت سازمانی 10

معرفی بخش ها كار آموز فعالیت خودرا در آن واحد گذارنده است 11

شرحی بر امكانات تست افزاری نرم افزاری 12

شرحی بر فعالیت های انجام گرفته 14

پیشنهادات و انتقالات 21

نرم شماره 1

نرم شماره 2

فرم های پیشرفت كار آموزی

فرم پایان دوره ی كار آموزی

فهرست منابع و مراجع 22

چكیده

در مقطع برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی – اجتماعی كشور ضرورت تغییر راهبرد بانك كشاورزی آشكار شد و قدم هایی نیز در این زمینه برداشته شد در واقع بانك با درك این موضوع كه تقاضا برای تسهیلات اعطایی همه ساله افزایش می یابد ودر مقابل تامین منابع لازم برای پاسخ گویی به این تقاضای دوبهرشد هر سال مشكلتر می شود در زمینه ی تامین مالی كشاورزی رویكرد جدید اتخاذ كرد.

مرحله اول رویكرد جدید بانك از سال 1370 آغاز شد در این مقطع عمدتا توسعه ی محدود شعب بانك ، مكانیزه كردن عملیات بانكی در شعب ، تلاش برای توسعه ی بانكداری الكترونیك ، تنوع بخشی به خدمات بانكی با معرفی انواع خدمات جدید بانكی ( نظیر طرح ایران ، طرح آینه ، حساب جاری مهر،.... ) و اصلاح ساختار سرمایه مورد اهتسام جدی قرار گرفت .

- بانك كشاورزی بنا به رسالت خود وظیفه ی ارائه تهسیلات و اعتبارات به بخش كشائرزی را برعهده دارد. اتخاذ رویكرد جدید در تامین مالی بخش كشاورزی ، به این امر منجر شد كه بانك كشاورزی بتواند همراه با افزایش حجم منابع تجهیز شده از طریق سپرده های مردمی ، همه ساله اعتبارات بیشتری را نسبت به سال قبل در اختیار بخش كشاورزی قرار دهد.

- از آنجا كه اینجانب كارآموزی خود رادر بخش اعطای تسهیلات ووصول وبیمه مشغول بوده ام در ادامه شرح كاملی از روال اعطای وام و سایر تسهیلات بانكی به همراه جزئیات آمده است.

ذكر مقدمه و سوابق و تاریخچه ای از محل كار آموزی

بانك كشاورزی شهرستان ابهر در سال 1342 تاسیس گردید. در آن زمان این بانك شامل شعبه ی بسیار كوچكی بوده كه نماینده ی اسان زنجان محسوب می شده است.

بانك اختیارات بسیار كمی داشته و تها عملیات وصول و پرداخت به طور مستمل انجام می گرفته است. حسابرسی این نك به عهده ی استان گیلان بوده وهم چنین ارباب رجوع برای تصویب وام های مقادیر بالا باید به شعبه ی استان مراجعه می كردند. با از دیاد منابع و مشتریان به مرور زمان اختیارات بانك بالاتر رفت ، بانك به عنوان شعبه ی درجه ی 4 معرفی گردید، در سال های متوالی بانك كشاورزی ابهربه شعبه ی درجه ی 3، پس 2 تبدیل شد وهم اكنون شعبه ی درجه ی 1 می باشد. شرحی ازفعالیت های جاری :

بانك كشاورزی مركزی / شهرستان ابهر در حال حاضر شامل یك ساختمان 2 طبقه است طبقه اول شامل ریاست بانك ، گروه كنترل اسناد ، گروه برنامه ریزی مالی باجه ی مهر و خدمات بانكی است.

درباجه ی شماره ی 1 كه مربوط به كارت مهر كشاورزی می باشد یكنفر مسئول باجه است. درباجه ی شماره ی 2 خدمات بانكی صورت می گیرد كه در آن آقای حسین كریمی متصدی امور بانكی و بهروز خدابنده لو مسئول قسمت باجه می باشد.

در باجه ی شماره ی 3 نیز خدمات مربوط به واریز و جرصورت می گیرد كه دراین باجه خانم فاطمه حاجی حسنی متصدی امور بانكی و آقای محمد معروفخانی مسئول گروه تجهیز منابع و خدمات در گروه برنامه ریزی مالی آقای سعید جعفری مسئول گرده ارشد می باشند ودر قسمت كنترل اسناد كه همان باجه شماره ی 4 می باشد آقای امیر قربانی مسئول خزانه هستند.

طبقه دوم به طور كلی شامل گروه اعطای تسهیلات ووصول و بیمه است

تهسیلات خرید تراكتور را دولت كشاورزی نیز در این طبقه صورت می گیرد.

تقسیم بندی فعالیت ها :

خانم ها شپسر و آقای حسنی ( گروه اعطای تسهیلات ، خدمات بیمه ای و وصول مطالبات )

1. پرداخت تسهیلات و اخذو امضا از مشتریان و ضامنین ( روزهای سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه )

2- قبول در خواست تسهیلات و مشتریان و طرح ها ( شنبه ، یكسنبه ، دوشنبه )

آقای حسن عطایی ( مسئول گروه وصول مطالبات ) : قصدهای مربوط به وام ها را دریافت می كند.

آقای محمد بیگلو مسئول بایگانی هستند ، پرونده های تشكیل شده را در دفتر وارد كرده وبه صورت مرتب با یگانی می كنند.

آقای اباذری نیز مسئول بایگانی بوده و هم چنین محاسبه ی معدل به هده ی ایشان است در این شعبه 4 كارشناس ، كارشناسی امور مربوط به ملم ها به عهده دارند.بازگشتعملیات حسابداری

عملیات تشخیص و ثبت حساب ها

چاپ دفاتر حسابداری و تراز دفتر كل

عملیات بستن و افتتاح حساب ها

سرویس و نگهداری سیستم

سیستم جامع اطلاعات مشتریانبازگشت

شرحی بر فعالیت های انجام گرفته :

به منظور شرح فعالیت های انجام گرفته ، كلیه ی امور جاری در طبقه ی دوم شرح داده می شود، اینجانب سعی كرده ام در تمام فسمت های این بخش فعالیتی را انجام دهم و بافرم ها نیز آشنایی پیدا كنم ابتدا جزئیات اعطای وام به همراه شرایط اخذ وام و تشكیل پرونده را بررسی می نمایم :

قسمت وصول و اعتبارات ( خانم ها شپسور و آقای حسنی )

متقاضیان دریافت وام ابتدا به این قسمت مراجعه كرده و تشكیل پرونده می دهند

انواع وام ها : وام ازدواج – وام قالی بافی – وام كشاورزی

- میزان وام قالی بافی 5/1 برابر معدل حساب 6 ماهه ی متقاضی است

- میزان وام ازدواج 1 میلیون تومان می باشد كه متقاضیان به صندوق مهر امام رضا معرفی می شوند.

- میزان وام كشاورزی 3 برابر معدل حساب 6 ماهه ی متقاضی است

مدارك لازم جهت تسهیلات كشاورزی

1- دارابودن حساب متقاضی و ضامن

2- اصل و كپی كارت پایان خدمت متقاضی

3- اصل و كپی كارت پایان خدمت ضامن

4- اصل و كپی نسق زراعی

5- اصل و كپی قرلنامه – فرم استشهادیه محلی

6- اصل و كپی شناسنامه ضامن

7- اصل و كپی شناسنامه متقاضی

8- فیش تلفن متقاضی و ضامن

- پس از اینكه مدارك فوق تحویل داده شد برگ در خواست تسهیلات ( فرم شماره ای ) تكمیل می گردد.

صفحه اول این فرم شامل مشخصات متقاضی – مشخصات مورد عمل و سایر دارائیها ، موضوع در خواست ، نوع تضمین می باشد.

تضمین دو نوع دارد : الف ) ضمانت ب) وثیقه ی غیر منقول

صفحه ی دوم این برگ توسط بانگ تكمیل می شود و مشخصات گواهی كننده در آن ثبت می گردد هم چنین اعتبارت بررسی می شود با توجه به سوابق ضمیمه می گردد .

شخص ضامن باید دارای شرایط خاصی باشد از جمله اینكه در بانك دارای اعتبار باشد اگر شخص قبلا ضامن شده باشد قصدهای مورد قبلی بررسی می شود چنانچه به موقع پرداخت نشده باشد فرد برای ضامن شدن متعبر نمی باشد .

- هم چنین ضامن نمی تواند خانم باشد مگر اینكه كارمند دولت باشد.

- افراد باز نشسته به برای ضمانت تایید نمی شوند.

- صاحبان بعضی از مشاغل مانند آرایشگری و قصابی و مواردی دیگر حق ضمانت ندارند

فرم گزارش برآورد متعهد توسط یكی از كارشناسان بانك تكمیل می گرد ( فرم شماره 2) برای وام های بالاتر از 2 میلیون تومان حداقل 2 نفر باید ضامن شوند.

كارشناسان بانك با توجه به دارایی های ضامن كه حضورا آن ها را بررسی می كنند تعیین می نمایند كه شخص صلاحیت ضامن شدن را داراست یا خیر؟

در فرم فوق كارشناس ابتدا نام خود را ذكر كرده پس در تاریخ معین شرح اعتبارات را می نویسد .

مسئول اعتبارات ( آقای حسنی ) تعیین می كند كه با توجه به معدل حساب متقاضی چه مقدار وام به وی تعلق می گیرد.در این فرم شرح فعالیت هایی كه به واسطه ی این وام انجام خواهد شد را قید می كنند هم چنین میزان بودجه ای كه به هر كدام ازاین فعالیت ها تعلق می گیرد به تفكیك نوشته شده ودر نهایت مقادیر جمع زده شده و مقدار نهایی وام تعیین می شود.

مسئول اعتبارات وظیفه دارد كه در آخرین مرحله برای واریز وام به حساب متقاضی نظر كارشناسان را تائید نماید ودر نهایت رئیس شعبه ( آقای مصائبی ) باید فرم مربوطه را امضا تایید نماید.

لازم به ذكر است كه بانك كشاورزی در شهرستان ابهر شعبه ی دیگری نیز دارد به همین خاطر نامه ای توسط متقاضی به شعبه ی دیگر فرستاده می شود و طبق این نامه بررسی می شود كه متقاضی در آن شعبه حساب دارد یا خیر ؟ هم چنین اعتبارات وی چك می شود ، اگر در شعبه ی مذكور وام گرفته باشد نمی تواند دوباره وام بگیرد .

- پس از تكمیل پرونده و تایید نهایی آن حداكثر تا یك هفته پول به حساب متقاضی واریز می گردد.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر


کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر


کارورزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر


دانلود گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر


امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر


امور تسهیلات


وصول


بیمه


بانك


كشا


دانلود فایل گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك ...

دانلود فایل گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر گزارش ...

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی ...

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر کاراموزی امور ...

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی ...

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر گزارش کارآموزی امور ...

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی ...

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر دسته: علوم انسانی ...

تسهیلات - 20proje2020.rozblog.com

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر دسته: علوم انسانی

خرید آنلاین گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك ...

... کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر. ... وصول و بیمه بانك ...

برترین پکیج گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی – …

... کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ... وصول و بیمه بانك كشاورزی ...

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و ... رزی شعبه ابهر به صفحه گزارش ... و وصول و بیمه بانک ...

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و… | شبکه مقاله

... کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک کشاورزی شعبه. ... شعبه ابهر دسته: گزارش ...

گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی

گزارش کاراموزی بانك ... گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ...

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و… | شبکه مقاله

... کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک کشاورزی شعبه. ... شعبه ابهر دسته: گزارش ...

برترین پکیج گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی – …

... کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ... وصول و بیمه بانك كشاورزی ...

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و ... رزی شعبه ابهر به صفحه گزارش ... و وصول و بیمه بانک ...

گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی

گزارش کاراموزی بانك ... گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان | جستجو در …

... گزارش کارآموزی بانک ملت ... امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک کشاورزی شعبه ...

کارآموزی امور تسهيلات و وصول و بيمه بانك كشاورزي شعبه ابهر

... و وصول و بيمه بانك ... کارآموزی امور تسهيلات و ... بيمه بانك كشاورزي شعبه ابهر.

دانلود فایل ( گزارش کاراموزی كشاورزی) | تحقیق گستر

... گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی ... بانك كشاورزی شعبه ابهر ...

گزارش کارآموزی در امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک

دانلود گزارش کارآموزی در امور تسهیلات و وصول و بیمه ... و وصول و بیمه بانک ...

دانلود (گزارش کاراموزی بانك ملی ایران) – نهر دانلود …

... گزارش کاراموزی بانك ... امور تسهیلات و وصول و ... وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ...

ابهر - mehrzamin.ir

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر در 18 صفحه ورد قابل ...

دانلود (گزارش کاراموزی بانك ملی ایران) – نهر دانلود …

... گزارش کاراموزی بانك ... امور تسهیلات و وصول و ... وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ...

گزارش کاراموزی فعالیتهای كشاورزی

گزارش کاراموزی ... كشاورزی,دانلود پروژه و ... و مقاله گزارش کاراموزی ...

ابهر - mehrzamin.ir

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر در 18 صفحه ورد قابل ...

گزارش کاروزی در بانک کشاورزی

... 53 بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد…, ... گزارش کاروزی در بانک کشاورزی دسته: ...

گزارش کاروزی در بانک کشاورزی

... و. گزارش کارآموزی بانک ... امور تسهیلات و وصول ... و بیمه بانك كشاورزی شعبه ...

فایل شاپ نوین - دانلود پایان نامه-مقاله-تحقیق و

... و وصول و بیمه بانک کشاورزی شعبه ابهر; گزارش کاراموزی ... امور تسهیلات و وصول و ...

خرید گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول بیمه بانک

خرید گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول بیمه ... رایگان گزارش کارآموزی در بانک ...

خرید و دانلود کاراموزی امور آب – نهر دانلود سنتر

... وصول و بیمه بانك كشاورزی ... کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ...

گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول بیمه بانک

دانلود گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول بیمه بانک ... رفت ، بانک به عنوان شعبه ی ...

شیروان شعبه بانک کارآموزی گزارش شعبه شیروان کارآموزی بانک ...

... شعبه بانک کارآموزی گزارش ... امور تسهیلات و وصول ... امور تسهیلات و وصول و بیمه ...