گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگیگزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان صفحه اولین قانون راهنمایی و رانندگی در تهران 1


گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

عنوان صفحه

اولین قانون راهنمایی و رانندگی در تهران 1

بیشترین تخلفات در رانندگی 3

ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی 4

بینایی 7

شنوایی 8

اندامهای حركتی فوقانی و تحتانی 8

سایر موارد برای انواع گواهینامه رانندگی 10

مقررات و ضوابط حمل بار در جاده های كشور 13

ضوابط حمل بار 14

مقررات حمل و نقل بار در راهها 15

توصیه پیشگیرانه در رانندگی 24

توصیه پیشگیرانه در تردد شهری 30

توصیه پیشگیرانه در مسافركشی 34

توصیه پیشگیرانه در سفر 36

توصیه پیشگیرانه در موتورسواری 40

چگونه ترمز كنیم ؟ 41

چگونه فرمان بگیریم ؟ 42

دور زدن 43

دور یك فرمانه 43

دور دو فرمانه 44اولین قانون راهنمایی و رانندگی در تهرانمردم آن روز در دی ماه سال 1309 که دست های راننده ها را مدام در حرکت دیدند، به خنده افتادند، اما خیلی زود یاد گرفتند از دست چپ و راست شان چه زمانی کمک بگیرند و چطور در هوا تکانشان بدهند تا شوفرهای دیگر بفهمند که حالا قرار است صاحب دست ها چه کند؛ دور بزند، بایستد، پارک کند و دقیقاً از همان روزها شروع شد.

آن روزها نوای بوق تا فاصله 100 متری شنیده می شد. همان دوره با همان قوانین 32 بندی، ماشین ها صاحب 5 پلاک شدند؛ نام کارخانه، آدرس مالک، نمره عقب، نمره جلو و پلاک مالیات. تصویب قوانین به همین جا ختم نشد؛ حود 1308 وقتی تعداد اتول سوارهای شخصی شهر به 1522 نفر رسید، قوانین مربوط به عابران پیاده وضع شد.

آبان 1305 پایتخت نیز بوذرجمهری، بلدیه چی شهر یک کمپانی دانمارکی را مسئول اتوبوسرانی شهر کرد و قرار شد فرنگی جماعت 7 خط راه بیندازد که در هر کدام 2اتوبوس فعال باشد. کرایه این اتوبوس ها 8 شاهی برای یک مسیر بود. تهرانی که اتوبوس هایش از ابتدا تا انتهای مسیر 25 بار توقف می کردند و سرعت شان 20 کیلومتر بود. اواخر سال 1312، وقتی سرتیپ قلی هوشمند به جای بوذرجمهری بلدیه چی شهر شد، اعلام کرد محل عبور پیاده ها را از عرض خیابان به صورت مورب سنگ فرش کنند و عابران را موظف کرد تنها از همان مسیرها عبور کنند.

بعد به سراغ اتوبوسران ها رفت و اعلام کرد که آنها حین رانندگی نباید حرف بزنند و آیین نامه اتوبوسرانی به وسیله شهربانی تنظیم شد.قاسم خان صور اسرافیل بلدیه چی تهران بین سال های 1317 تا 1319 اعلام کرد هر وسیله چرخدار احتیاج به پلاک و چراغی دارد که حداقل تا فاصله 70 متری اش را روشن کند، اما اعتصاب اتوبوسران های شهر در یک سال بعد و در زمان محمد سجادی اتفاق افتاد. وقتی این بلدیه چی مالیات بسته بود به بنزین و بلیت و.. اما بلدیه چی ایستاد که اتوبوسران ها نباید کرایه را اضافه کنند.

بیشترین تخلفات در رانندگی


پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد: تجاوز به چپ از شایعترین تخلفات درونشهری است.

خط ممتدد محوری، خط کشی است وسط معابر شهری و برون شهری که به دلایل گوناگون نمی توان در آن محلها دور زد، سبقت گرفت و یا از روی آن عبور کرد که این نوع خط کشی را اصطلاحا دیوار قانون می گویند. متاسفانه در معابر درون شهری تخلف تجاوز به چپ که منجر به بسیاری از تصادفات می شود از شایعترین تخلفات است .

کلیه معابر عمومی درون و برون شهری جهت تشخیص سهم عبور رانندگان وسایل نقلیه توسط خط کشی ممتد یا مقطع شده اند و یا با موانع فیزیکی نظیر نرده، گاردریل، بلوک سیمانی و ... به دو قسمت مساوی تقسیم شده اند و رانندگان باید در محدوده مجاز از سمت راست معابر تردد کنند.

به گزارش ایسنا، خط مقطع محوری، خط کشی است که در وسط معابر کشیده می شود و معمولا کاربرد آن در جاده های برون شهری است که یک خط رفت و یک خط برگشت دارد که رانندگان در این محلها زمانی که ببینند از جلو وسیله نقلیه نمی آید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و جانب احتیاط می توانند به سمت چپ منحرف و سبقت بگیرند و حتی می توانند در این محلها دور بزنند.

ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی (صلاحیت پزشكی) درخواست كنندگان انواع گواهی نامه رانندگی

ماده1ـ بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه های 1 و 2) و پایه ب (گروه 1) و ویژه:

1ـ حداقل قدرت بینایی برای مجموع دوچشم با اصلاح یا بدون اصلاح 10/12
2ـ حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه.

3ـ برای افراد تك چشمی حداقل قدرت بینایی 10/9 و میدان بینایی 100 درجه، ضمن رعایت شرایط ویژه در وسیله نقلیه.

ماده 2ـ بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2) و پایه پ (گروه 1) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین نامه:

1ـ حداقل قدرت بینایی برای مجموع دوچشم با اصلاح یا بدون اصلاح 10/14

2ـ حداقل میدان بینایی برای هرچشم 70 درجه

ماده 3ـ بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه پ (گروه2) و پایه ت (گروه 1 و 2):

1ـ حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح حداقل 10/15.

2ـ حداقل میدان بینایی برای هرچشم 70 درجه.

ماده 4ـ آن دسته از بیماریهایی كه نیاز به دریافت نظریه و تأیید پزشك متخصص معتمد چشم را دارد:

1ـ افراد دارای میدان بینایی دوچشمی بین 120 تا 140 درجه.

2ـ افراد مبتلا به كوررنگی چشم.

3ـ افراد مبتلا به كاتاراكت (آب مروارید).

4ـ افراد مبتلا به گلوكوم (آب سیاه).

5 ـ مبتلایان به بیماری شبكیه چشم.

تبصره 1ـ ملاك ارزیابی میدان بینایی تست Confrontaion می باشد.

تبصره 2ـ در معاینه چشم و سنجش بینایی، رعایت موارد زیر به وسیله پزشك الزامی است:

الف ـ سنجش دید (قدرت بینایی) باید طبق استانداردهای بین المللی و با نمودارهای سنجش بینایی استاندارد انجام پذیرد.

ب ـ حداكثر میزان دید برای هر چشم 10/10.

پ ـ در صورتی كه متقاضی در هر خط دید بیش از 2 حرف را خطا نماید، آن خط در محدوده دید محاسبه نگردیده و خط درشت تر ملاك ارزیابی قرار می گیرد.

ماده5 ـ شنوایی:

1ـ حداكثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا 40 دسی بل، برای گواهی نامه رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2)، پایه پ (گروه 1و2)، پایه ت (گروه 1 و 2) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین نامه.

2ـ در صورت كر بودن كامل یك گوش، حداكثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا 40 دسی بل، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه 1 و 2) و پایه ب ( گروه 1) و ویژه.

ماده 6 ـ موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهی نامه رانندگی:

اول: بینایی:

1ـ میدان بینایی دوچشمی كمتر از 120 درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی.

2ـ افراد مبتلا به بیماریهای Hmianopia bitemporal, Homonymous hemianopia برای انواع گواهی نامه رانندگی.

3ـ افراد تك چشمی دارای قدرت بینایی كمتر از 10/9 برای انواع گواهی نامه رانندگی.

4ـ افراد تك چشمی دارای میدان بینایی كمتر از 100 درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی.

تبصره1ـ افرادی كه به تازگی یك چشم خود را از دست داده اند تا طی زمان لازم برای عادت به دید تك چشمی، حداقل به مدت یك سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند.

ناركولپسی).

14ـ عفونت ها.

احـراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان براساس دستورالعمل اجرایی است كه پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمامی پزشكان انجام دهنده معاینات پزشكی درخواست كنندگان انواع گواهی نامه، ابلاغ می شود.

ماده10ـ پزشكان انجام دهنده معاینات درخواست كنندگان گواهی نامه رانندگی، ملزم به شركت و كسب موفقیت در دوره آموزشی معاینات رانندگان كه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برگزار می گردد، هستند.

مقررات وضوابط حمل بار در جاده های كشور

ضوابط و مقررات حمل بار در جاده های كشور كه توسط وزارت راه و ترابری با استناد به ماده (14) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ـ مصوب30/3/1350ـ با اصلاحات بعدی آن و بندهای 7 و 12 ماده (7) قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری و تجدید تشكیلات و تعیین وظایف آن ـ مصوب 16/4/1353 ـ تعیین گردیده است، به شرح زیر می باشد:ضوابط حمل بار

1ـ وزارت راه و ترابری می تواند درآزادراه های كشور وسایل لازمه برای توزین و اندازه گیری ابعاد و وزن محور وسایط نقلیه سنگین را تهیه و مورد استفاده قرار دهد.

2ـ وزارت راه و ترابری می تواند با جلب مساعدت نیروی انتظامی از عبور و مرور وسایط نقلیه ای كه وزن و طرز بارگیری و ظرفیت محموله آن اضافه بر میزان مجاز باشد جلوگیری نماید.

3ـ مالكین وسایط نقلیه سنگین مكلف به رعایت مقررات یادشده و سایر مقررات بین المللی و مصوب از طرف وزارت راه و ترابری بوده و وزارت راه و ترابری برای اجرای این تصویب نامه با استفاده از نظر سندیكای مالكین كامیونها حدود و نظامات مربوط را تعیین و آگهی خواهدنمود.

4ـ وزارت راه و ترابری در اجرای مقررات این تصویب نامه عده لازم از مهندسین آن وزارت را انتخاب خواهدنمود كه با تشریك مساعی نیروی انتظامی اقدام لازم را معمول دارند.مقررات حمل و نقل بار در راهها

الف ـ بار محوری

تعریف ـ فشار یا نیروی وزن وارده از سوی هریك از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه را بار محوری می نامند.

حداكثر فشار وارد از محورهای راهنما، منفرد و زوج بر سطح راه نباید از حدود ذیل تجاوز نماید.

1ـ محور راهنما (دوچرخ) شش تن

2ـ محور منفرد (چهار چرخ) سیزده تن

3ـ محور زوج (هشت چرخ) بیست تن

تبصره1ـ برای استفاده از حداكثر فشار تعیین شده در فوق اندازه لاستیك چرخها نباید از 20 × 750 كمتر باشد.

تبصره2ـ چنانچه فاصله دو محور مجاور از یكدیگر كمتر از دو متر باشد، آن دو محور را روی هم محور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بیشتر باشد هركدام محور منفرد محسوب می شود.

ب ـ وزن مجاز كامیونها

حداكثر وزن كامیون با بار آن نباید از حدود ذیل تجاوز نماید:

ـ كامیون دو محور 19 تن

ـ كامیون سه محور 26 تن

ج ـ وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار

اوّل ـ كامیون نیمه یدك (بارگیر مستقیماً به وسیله چرخ پنجم به كامیون اتصال دارد) شامل:

1ـ تریلی سه محور ده چرخ بیست و شش تن

2ـ چهار محور چهارده چرخ سی و دو تن (چنانچه فاصله بین دو محور عقب تریلی از دو متر تجاوز نماید. حداكثر وزن مجاز (تریلی با محموله)، 36 تن می باشد.)
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی


کاراموزی راهنمایی و رانندگی


کارورزی راهنمایی و رانندگی


دانلود گزارش کارآموزی راهنمایی و رانندگی


راهنمایی و رانندگی


الف - بیکارترین رشته‌های دانشگاه کدامند؟

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و ...

خاطرات پرستاری آمپول کارآموزی

دیدن آمپول خیلیا رو می ترسونه . مرد و زن کوچیک و بزرگ نداره . اما واقعا هر آمپولی که درد ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «خبرگزاری ایسنا» شبکه ملی اطلاعات یا طرحی که پیش از این ...

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه پایان نامه …

فروشگاه فایل دانلود پایان نامه خرید فایل پروژه تحقیق مقاله طرح توجیهی خرید و فروش ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش ...

دانلود برنامه آموزشی آیین نامه رانندگی

دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی و خلاصه آیین نامه راهنمايي و رانندگی به ...

دانلود فیلم آموزش رانندگی حرفه ای به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رانندگی فارسی , دانلود آموزش تصویری رانندگی , دانلود رایگان آموزش ...

فروشگاه اصفهان فایل- سایت دانلود پاورپوینت درسی

اصفهان فایل دانلود مقاله و تحقیق، پاوروینت های درسی ابتدایی و متوسطه، کارت ویزیت

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، …

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ دانلود سوالات ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و ...

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > روانشناسی و

پایان نامه ، تحقیق آماده ، پروژه ، پاورپوینت ، پروژه کارآموزی ، پورپوزال ، تحقیق ...

آموزش تصویری فعال و غیرفعال کردن موقت آنتی …

توجه کنید که این روش روی تمامی ورژن ها و هم چنین روی سیستم های 32 و 64 بیتی تست شده و قابل ...

یک ابزار - مرجع ابزار وبلاگ و سایت

ارائه دهنده ابزار رایگان وبلاگ و وب سایت ... شما در این سایت می توانید فایل های خود را ...

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

این انجمن به طور اختصاصی به مسائل و مشکلات، پیشنهادات و انتقادات، پرسش و پاسخ درباره ...

پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد طراحی و تولید:

وبلاگ حقوقی دادگاه قانون - تخلفات انتظامی و جرائم …

با سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان گرامی من در این وبلاگ هم مطالب حقوقی قرار دادم و هم ...

دولت برای فارغ التحصیلان حقوق چاره بیاندیشد - …

آخه مشکل اینجاست که برخی فکر میکنند یه نفر که فارغ از تحصیل شده واقعا کارشناسه و ...

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و آزمون های استخدامی ،,سوالات ارشد ...

aajlow.persianblog.ir - آزمون وکالت 96

نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری در سال 95 :

aajlow.persianblog.ir - آزمون وکالت 96

نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری در سال 95 :

فنی نیوز - اموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای

اموزشکده های فنی و حرفه ای ... منطقه یک. آذربایجان شرقی. آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

جمع بندی کامل شیمی - کنکور - konkur.in

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، گزارش سمینار انجام پایان نامه و پروپوزال و پروژه ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

قتل شبه عمد: در این نوع قتل فعل مرتکب نوعا کشنده نیست و قصد سلب حیات هم ندارد اما در عمل ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه ...