پروژه کارآفرینی طرح عقیق تراشیپروژه کارآفرینی طرح عقیق تراشی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش موضوع فعالیت طرح: عقیق تراشی مدیر طرح: ................... محل فعالیت: مشهــد اشتغال طرح: 9 نفــر كل سرمایه گذاری طرح: 250/544 هزار


پروژه کارآفرینی طرح عقیق تراشی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش


موضوع فعالیت طرح: عقیق تراشی

مدیر طرح: ...................

محل فعالیت: مشهــد

اشتغال طرح: 9 نفــر

كل سرمایه گذاری طرح: 250/544 هزار ریال

سرمایه ثابت: 450/363 هزار ریال

سرمایه در گردش: 800/180 هزار ریال

تسهیلات پیشنهادی: 000/300 هزار ریال

نقطه سر به سر: 882/483 هزار ریال

دوره برگشت سرمایه: 2 سال و 3 ماه


شرح سرمایه گذاری: الف: سرمایه ثابت

1- زمین 75 متر مربع به ارزش 150 هزار ریال، قیمت كل 250/11 هزار ریال

2- ساختمان 55 متر مربع به ارزش 000/1 هزار ریال، قیمت كل 000/55 هزار ریال

3- محوطه سازی -- متر مربع به ارزش -- هزار ریال --

4- تأسیسات (شامل سیستم های حفاظتی و تهویه مطبوع و ...)، قیمت كل 000/20 هزار ریالمحاسبات هزینه تسهیلات مالی

تسهیلات سرمایه ثابت:

مبلغ 000/220 هزار ریال با شش ماه ئوران مشاركت و 6 سال

فروش اقساطی جهت سرمایه گذاری ثابت 14%

سود دوران مشاركت 400/15 هزار ریال

اصل و سود دوران مشاركت 400/235 هزار ریال

سود دوران فروش اقساطی 200/101 هزار ریال

كل سود تسهیلات سرمایه ثابت 600/116 هزار ریال

سود تسهیلات سرمایه ثابت (سالیانه) 400/19 هزار ریال

سهم سالیانه اصل تسهیلات 600/36 هزار ریال

تسهیلات سرمایه در گردش:

مبلغ 000/80 هزار ریال با شش ماه دوران مشاركت و

3 سال فروش اقساطی جهت سرمایه در گردش 14%

سود دوران مشاركت 600/5 هزار ریال

اصل و سود دوران مشاركت 600/85 هزار ریال

سود دوران فروش اقساطی 400/18 هزار ریال

كل سود تسهیلات سرمایه در گردش 000/24 هزار ریال

سود سرمایه در گردش (سالیانه) 000/8 هزار ریال

سهم سالیانه اصل تسهیلات 700/26 هزار ریال
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروژه کارافرینی طرح عقیق تراشی


طرح توجیهی طرح عقیق تراشی


کارآفرینی طرح عقیق تراشی


دانلود پروژه طرح عقیق تراشی


دانلود کارآفرینی طرح عقیق تراشی


طرح توجیه فنی طرح عقیق تراشی


توجیه اقتصادی طرح عقیق تراشی


طرح عقیق تراشی


عقیق تراشی