پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلیپرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی مشخصات پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال:


پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی
مشخصات پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 19 سوالی
نوع فایل: word
انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برای اندازه گیری این مفهوم بعنوان متغیر وابسته مجموعأ 19 گویه(گویه های 1-5 تا 19-5) مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی


گرایش به مصرف مشروبات الکلی