مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های شناختیتوضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیقتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docقسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
سبک شناختی یکی از مباحثی است که به تفاوت های فردی در جریان یادگیری اشاره دارد و با ورود آن به ادبیات روانشناسی تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است .افراد از لحاظ توانایی های ذهنی،روش های آموختن،سبک و سرعت یادگیری،علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت های تحصیلی با هم تفاوت دارند.در واقع یکی از موضوعات مرتبط با تفاوت های فردی در یادگیری روش ها و راههای یادگیری آنهاست.

از عواملی که هر فرد با خود به موقعـیت یادگیری می آورد، روشهای یادگیری است.اگرچه تمام انسانها توانایـــی یادگیری دارند، اما میــــزان و نحوه ی یادگیری انسان ها ، حتـی در موقعـــیتی یکســان، متفــاوت است.شاید یکـی از مهمـــترین دلایــل آن روشهـــای یادگیری متفاوت آنان باشد (الهی،آزادفلاح،رسول زاده، طباطبایی،1383).

روش های یادگیری دارای انواع گوناگونی هستند و مــــی توان آنها را به ســـه گـــروه تقسیم کرد: روشهای شناختی، روشهای عاطفی و روشهای فیزیولوژیک.روشهای یادگیری شناختی عبارتند از طریقی که شخص موضوعات را ادراک می کند ، اطلاعات را به خاطر می سپارد ، درباره ی مطالب می اندیشد و مسائل را حل می کند. این روشها بسیار متنوع اند و مهمترین آنها عبارتند از روش های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه (ولفولک[1]،1995)، تکانشی و تاملی( بایر و اسنومن 1993 )، روش های مفهوم سازی ، روش های پردازش کننده ی کلامی در برابر پردازش کننده دیداری ، روشهای انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر، روشهای سنت گرا در مقابل خردگرا ( فراهانی،1376 به نقل از بیگی،انور،1388)، و روشهای یادگیری همگرا ،واگرا،جذبکننده،انطباق یابنده (کلب،1985).در این پژوهش از دسته بندی اخیر استفاده شده است. بنابراین در ادامه از میان این سه دسته سبک یادگیری، سبکهای شناختی کلب که مدنظر ماست را بیشتـــر توضیح می دهیم.

اصطلاح سبک یادگیری معادل، سبک شناختی به کار می رود. سبک شناختی را عمدتاً به عنوان روشی که یادگیرنده به کمک آن اطلاعات را پردازش می کند تعریف کرده اند. هرچند نظریه پردازان اصطلاحات سبک یادگیری و سبک شناختی را جــدا از هم می دانند، اما اکثریت صاحبنـــظران و روان شنــاسان تربیتی آن دو را معادل هم به کار می برند.

سبک شناختی به صورت راههایی که شخص می اندیشد و به جهان می نگرد تعریف شده است (سریواستاوا[2]، 1997).

مفهوم سبک های شناختی به چگونگی یادگیری یادگیرنده اشاره می کند. دی چکو و کرافورد (1974، ص 62 به نقل از سیف) سبک های شناختی را به عنوان راههای شخصی که در آن افراد اطلاعات را در جریان یادگیری مفاهیم و اصول پردازش می کنند تعریف کرده اند. هوهن[3] (1995) گفته است. اصطلاح سبک یادگیری به باورها، رحجــانها، و رفتارهایی که به وسیله افراد به کار می روند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت کمک کنند گفته می شود (به نقل از سیف،1382 ص 97).

هر دانش آموز یا دانشجویی سبک یادگیری خاص خودش را دارد .نظریه های مختلفی درباره سبک های یادگیری ارائه شده است که به توصیف روشـــهای ترجیحی دانشجویان برای یادگیری می پردازد.

سبک های شناختی بسیار متنوع هستند که مهمترین آنها عبارتند از:2-1- 1 - سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه[4]:

سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه (یا فارغ از زمینه) گویای این است که قضاوتهای شخصی بعضی از یادگیرندگان تحت تاثیر زمینه ی موضوع یادگیری قرار می گیرد ؛ در حالی که برای بعضی اشخاص دیگر تاثیر زمینه بسیار اندک است یا اصلاً وجود ندارد . افرادی که از لحاظ سبک شناختی وابسته به زمینه اند، به راحتی نمی توانند محرکها را زمینه جدا کنند؛ از این رو ادراکهای آنها به سادگی تحت تاثیر تغییرات زمینه ای قرار می گیرد. از سوی دیگر ، افرادی که از لحاظ سبک یادگیری نابسته به زمینه (فارغ از زمینه) اند؛ به سادگی می توانند محرکها را از زمینه ها جدا سازند؛ لذا ادراکهای آنان از تغییرات زمینه تاثیر چندانی نمی پذیرد. به افراد دارای سبک وابسته به زمینه ، کلی نگر[5] و به افراد دارای سبک نابسته به زمینه تحلیلی نگر[6] نیز می گویند ، زیرا افراد گروه اول شکل و زمینه در ترکیب کلی می بینند و لذا جدا سازی شکل از زمینه برای آنها دشــــوار است، اما افراد گروه دوم شکل و زمینه را جدا از هم می بینند و لذا به راحتی می توانند آنها را از هم جدا کنند .

بعد وابسته به زمینه –نابسته به زمینه نشان می دهد که تا چه انداره افراد می توانند،به هنگام کوشش برای تشخیص جنبه های مهم یک موقعیت خاص، بر عناصر زمینه ای مزاحم غلبه کنند. هر چه افراد از لحاظ وابستگی به زمینه از عناصرمزاحم یا مخل مستقل تر عمل کند، به همان اندازه تحلیلی تر عمل می کند.در مقابل ، هر چه افراد بیشتر وابسته به زمینه باشند، به همان نسبت کلی تر عمل می کنند.برای نمونه،فردی که وابسته به زمینه است ممکن است نتواند،از روی توضیح و شکل،قطعات یک دوچرخه را بر روی هم سوار کند، در حالی که یادگیرنده ی فارغ از زمینه این کار را به راحتی انجام می دهد. این دو گروه یادگیرنده ، یعنی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه ، با محیط خود به طور متفــاوت برخورد می کنند. اشخاصی که وابســته به زمیـــنه اند جذب دیگران می شوند،شغلهایی را که مستلزم ایجاد رابطه با دیگران است مانند معلمی برمی گزینند، و موضوعهای درسی نظیر علوم اجتماعی را که بیشتر با مردم سرو کار دارد انتخاب می کنند. از سوی دیگر،افراد فارغ از زمینه ، مشاغلی را که نیاز چندانی به تعامـــلات اجتماعی ندارند، مانند اختـــرشناسی و مهــندسی ، ترجیح می دهند، و موضوعهای درسی نظیر ریاضیات و علوم را که تاکید چندانی بر امور انسانها ندارند انتخاب می کنند. اشخاص نابسته به زمینه در یادگیری و یادآوری مطالبی که جنبه ی اجتماعی ندارند، پیروزی کسب می کنند(سیف،1382).
1- Wool folk,R,L, & Bieher, R.F

[2]- Srivastata

[3]- Hohn

[4]-fild dependence & field independence

[5]-holistic

[6]-analytic
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری


پیشینه تحقیق


سبک های شناختی


مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های شناختی

مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های شناختی ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان ...

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره سبک های شناختی

پیشینه و مبانی نظری سبک شناختی ... پیشینه و مبانی نظری سبک های ... مبانی نظری تحقیق ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های ...

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های شناختی

... و مبانی نظری سبک های ... انواع سبک های شناختی ... تحقیق و مبانی نظری سبک ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک های شناختی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک های ... مبانی نظری و پیشینه. سبک های شناختی. سبک ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی ... مبانی نظری و پیشینه. سبک ... سبک های شناختی ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های شناختی + …

... پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های ... نظری سبک های شناختی ... تحقیق , مبانی نظری , سبک ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های حل مسئله

مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های حل ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های حل مسئله

دانلود مبانی نظری وپیشینه سبک های شناختی

دانلود تحقیق بارداری و نکات کلیدی قبل از آن – خرید آنل... لحظات خوشی را برای شما ...

مبانی و پیشینه نظری سبک های شناختی

مبانی و پیشینه نظری سبک های شناختی ... 28 مبانی و پیشینه نظری سبک های…, مبانی و پیشینه ...

دانلود مبانی نظری وپیشینه سبک های شناختی

دانلود تحقیق بارداری و نکات کلیدی قبل از آن – خرید آنل... لحظات خوشی را برای شما ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های حل مسئله

مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های حل ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های حل مسئله

پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های شناختی + …

... پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های ... نظری سبک های شناختی ... تحقیق , مبانی نظری , سبک ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک های شناختی

... _blank\" >مبانی نظری و ... تحقیق با موضوع سبک های ... سبک های شناختی ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق نارسایی شناختی

... و پیشینه تحقیق سبک های شناختی. ... تحقيق سبک های ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحریف های شناختی

مبانی نظری یشینه تحقیق ... تحقیق تحریف های شناختی. مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحریف های ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق درمان شناختی- رفتاری

مبانی نظری پیشینه تحقیق ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... تحقیق درمان شناختی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های تفکر

مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های تفکر ... به فروشگاه ما خوش آمدید.

کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های

برترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ... سبک های یادگیری شناختی ... مبانی نظری ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک زندگی | لوکس …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... تحقیق سبک های شناختی ... تحقیق+مبانی+نظری+سبک+های ...