پاورپوینت فیزیولوژی تکمیلی کم آبیاری Deficit irrigationچکیده: محدودیت منابع آب، تزاید جمعیت و تلاش در راستای حذف و یا ترمیم كشاورزی كم بازده و تعالی كشاورزی نوین، سبب شده است تا ارزش نهاده های تولید و جایگاه تحقیقات بهینه سازی مصرف آب، ترقی یابد. اختصاص مقدار بهینه


چکیده:
محدودیت منابع آب، تزاید جمعیت و تلاش در راستای حذف و یا ترمیم كشاورزی كم بازده و تعالی كشاورزی نوین، سبب شده است تا ارزش نهاده های تولید و جایگاه تحقیقات بهینه سازی مصرف آب، ترقی یابد.
اختصاص مقدار بهینه آب آبیاری به عنوان عامل اصلی تولید محصول در كشاورزی به خصوص در مناطق خشك و نیمه خشک که با کمبود منابع آب مواجهند یا در مناطقی که قیمت آب بسیار گران است اهمیت دارد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت


خرید پاورپوینت


دانلود پاورپوینت


دانلود و خرید پاورپوینت


پاورپوینت آماده


خرید پاورپوینت آماده


دانلود و خرید پاورپوینت