دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)



پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)


فرایند سرمایه گذاری


مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای


خط بازار سرمایه Capital Market Line(CML)


خط بازار سهامStock Market Line(SML)


خط ویژگی اوراق بهادارSecurity Characteristic Line(SCL)


مدل مارکویتز


پورتفوی کارا


مروری بر بازده موردانتظار و ریسک یک اوراق