اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتیA Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی IEEE 2006 چکیده - منطق فازی عصبی، رویکرد جدید شده است برای کنترل کشتی


A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers
اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی
IEEE 2006

چکیده - منطق فازی عصبی، رویکرد جدید شده است برای کنترل کشتی ها.

Genetically


Fuzzy Neural Network


Optimized Fuzzy Network


Ship Controllers


منطق فازی عصبی


کنترل کشتی


شبکه های عصبی فازی ژنتیکی


مقالات ترجمه شده - filekadeh.etl24.com

اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی ... یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی.

الگوریتم منطق فازی - sakhtblog.lineblog.ir

اصل و ترجمه مقاله کنترل ... عنوان فارسی مقاله : یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای ...

مقاله شبکه عصبی مصنوعی - parsmodir.com

مقاله ترجمه شده; مقاله base برای ... ترکیبی از شبکه های عصبی و تکامل توام ... فازی و خاکستری ...

دانلود ترجمه مقاله برنامه های کاربردی پیشرفته با …

... مصنوعی و شبکه عصبی ... » دانلود ترجمه مقاله برنامه های ... ای، کنترل و ...

شبکه عصبی، فازی و ژنتیک الگوتیم در متلب - …

شبکه عصبی، فازی و ... شبکه های عصبی، فازی و ژنتیک ... کیا ترجمه نیز شده است ...

سنکرون­ سازی کلاسی از شبکه­ های عصبی آشفته­ با …

اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی ...

یک سیستم خبره فازیعصبی برای… | شبکه مقاله

منطق فازی،یک شبکه عصبی و ... 60 مقاله ترجمه شده در ... سیستم هایci در اصل سیستم های ...

شبکه عصبی فازی ژنتیکی - matlabhome.ir

شبکه عصبی فازی ژنتیکی. برای ... دريافت فايل اصل مقاله ... نام جزوه کنترل فازی و شبکه های ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره شبکه عصبی و

عنوان فارسی مقاله: شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکی در پشته سازی لامینیت کامپوزیتی: عنوان ...

مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار

اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی ... یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی.