بررسی ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان متوسطهپژوهشی با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه با فرمت قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده..................................................................8 فصل اول : طرح تحقیق 1-1 : مقدمه


پژوهشی با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه با فرمت قابل ویرایش
فهرست مطالب
چکیده..................................................................8
فصل اول : طرح تحقیق
1-1 : مقدمه ........................................................10
2-1 : بیان مسئله ....................................................11
3-1 : اهمیت موضوع ................................................13
4-1 : سوالات پژوهشی .............................................13
5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها ........................................14
فصل دوم: پیشنه ی تحقیق
1-2 : اعتماد به نفس بیرونی .....................................16
2-2 : بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی.................16
3-2: اعتماد به نفس درونی ..........................................16
1-3-2 : تعریف عزت نفس .........................................18
فصل سوم:روش تحقیق
1-3 : روش تحقیق ...............................................64
2-3 : جامعه آماری .................................................64
3-3 : روش نمونه گیری ............................................64
4-3 : ابزار سنجش ...............................................65
5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ....................................67
6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ...............................67
فصل چهارم:نتایج تحقیق
1-4 : توزیع فراوان جنست...........................................70
2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری........................70
3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران ..71
4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری ..................................72
5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد ...72
6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران ............................72
7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد ..73
8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران ............................73
9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران .............74
10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ..............75
فصل پنجم :
1- 5 : نتیجه گیری و بحث ............................................77
2-5 : محدودیت ها .....................................................78
3-5 : پیشنهادات .......................................................78
منابع و ماخذ ............................................................81
پرسشنامه ...............................................................83

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزانمتوسطه شهرستان لامرد بود .
بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموزان 200 نفربطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .
دراین پژوهش از پرسشنامههوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد .
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباط معنادار دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی در مجموع 54 درصد
شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کند(P<0/05)
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عزت نفس


یادگیری


آزمون T


هوش هیجانی


شادکامی


دانش آموزان متوسطه


ضریب همبستگی پیرسون


رگرسیون


آزمون شادکامی آکسفورد


صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه …

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

22-روانشناسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

قابل توجه دانشکده ها. لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید ...

روانشناسي - شادی در زندگی از دیدگاه روانشناسی، اجتماعی و

روانشناسي - شادی در زندگی از دیدگاه روانشناسی، اجتماعی و دین - شادی روح شهیدان صادق ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

دانلود مقاله ، دانلود پایان نامه ، بهترین سایت - …

مقاله : چاپلوسی در ادارات و چاپلوسی چیست ؟ مقاله : میوه ای برای سرد مزاج ها . مقاله : روز ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه …

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

22-روانشناسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

قابل توجه دانشکده ها. لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید ...

روانشناسي - شادی در زندگی از دیدگاه روانشناسی، اجتماعی و

روانشناسي - شادی در زندگی از دیدگاه روانشناسی، اجتماعی و دین - شادی روح شهیدان صادق ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...