پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) مشخصات پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد


پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
مشخصات پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 47 سوالی نوع فایل: word
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)


راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)