دانلود پاورپوینت طراحی پایگاه داده با استفاده از مدل داده ای REAپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت طراحی پایگاه داده با استفاده از مدل داده ای REA


روند طراحی پایگاه داده


مدلسازی داده ها


نمودارهای ارتباط بین هویت‌ها(ER)


انواع نمودارهای ارتباط بین هویت‌ها(ER)


نمودار منبعرویدادعامل


قواعد نمودار منبعرویدادعامل


ارتباطات دادنی گرفتنی چرخه تجاری


تدوین نمودار REA


شناسایی رویدادهای مرتبط


شناسایی منابع و عوامل


تعیین چندینگی هر