دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMMدسته: تحقیقات مکانیکیعنوان کامل: پروژه بررسی دستگاه اندازه گیری مختصات و کاربرد آن در فناوری نانوفرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات پروژه: 143بخشی از مقدمه: امروزه ارقام حاصل از اندازه گیری به عناوین


دسته: تحقیقات مکانیکیعنوان کامل: پروژه بررسی دستگاه اندازه گیری مختصات و کاربرد آن در فناوری نانوفرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات پروژه: 143بخشی از مقدمه:
امروزه ارقام حاصل از اندازه گیری به عناوین مختلف و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین كیفیت ارقام حاصله از اندازه گیری بطور مستقیم به اندازه گیری هایی بستگی دارد كه از سیستم های اندازه گیری ( ابزار دقیق ) گرفته می شود . اندازه گیری فرایند مقایسه ای یك كمیت بین یك استاندارد تعریف شده و یك مقدار مجهول می باشد . در عصر شتاب در پیشرفت علمی ، استاندارد خدمات ، تولید و گسترش روشهای تولید ، روشهای اندازه گیری نیز گسترش در خور توجهی نموده اند . روش های اندازه گیری سه بعدی یكی از مهمترین روش های اندازه گیری می باشند . دستگاه های اندازه گیری مختصات (CMM) برای اندازه گیری سه بعدی قطعات و یا هر چیزی كه اندازه های آن با پارامترهایی مانند توازی ، تعامد ، زاویه ، ابعاد و ... در آن باید بصورت سه بعدی اندازه گیری شوند در صنایع مختلفی نظیر خودرو سازی ، ماشین سازی، هوا فضا و مخصوصا علم نوین نانو كاربرد وسیعی دارند . در این مقاله سعی بر این است كه درك صحیحی از عملكرد ، تاریخچه ، بخش های مختلف یك سی.ام.ام ، شرایط محیطی و كالیبراسیون یك دستگاه سی.ام.ام و اصول استفاده از آنها در مقیاس نانو ارائه گردد .فصل اول : مقدمه
1-1- اندازه گیری
1-2- نیاز به اندازه گیری
فصل دوم : دستگاه اندازه گیری مختصات ( cmm )
2-1- مقدمه
2-2- تاریخچه
2-3- اجزای تشکیل دهنده cmm
2-3-1- سازه مکانیکی
2-3-2- نرم افزار cmm
2-3-3- پرابها
2-4- کالیبراسیون
2-5- شرایط محیطی
فصل سوم : مقدمه ای بر فناوری نانو
3-1- مقدمه
3-2- تعریف
3-3- تاریخچه فناوری نانو
3-4- روشهای ساخت نانو مواد
3-4-1- فرآوری مکانیکی
3-4-1-1- آسیاب های مکانیکی
3-4-1-1-1- آلیاژ سازی مکانیکی
3-4-1-1-2- عوامل موثر در آسیاب مکانیکی
3-4-1-1-3- آسیاب های گلوله ای با انرژی زیاد
3-4-1-1-4- آسیاب های گلوله ای سیاره ای
3-4-1-1-5- آسیاب های گلوله ای لرزشی
3-4-1-1-6- تصادم گلوله – پودر – گلوله
3-4-2- الکترو ریسندگی
3-4-3- قوس الکتریکی
3-4-3-1- روش کار
3-4-4- رسوب دهی فاز بخار
3-4-4-1- رسوب دهی شیمیایی بخار
3-4-4-2- رسوب دهی فیزیکی بخار
3-4-5- پاشش حرارتی
3-4-6- روش سل ژل
3-5- مهمترین کاربردها
3-5-1- کاربرد در خودروسازی
فصل چهارم : روش های اندازه گیری نانو مواد
4-1- تاریخچه
4-2- اسپکتروسکوپی الکترون اوژه
4-3- پراش اشعه ایکس
4-4- آنالیز بر مبنای یون
4-5- طیف سنج رامان
4-5-1- اصول کار
4-5-2- ساختمان دستگاه
4-5-3- کاربردها
4-6- طیف سنجی جرمی
4-7- سیستم باریکه یونی
4-7-1- اصول کار
4-7-2- کاربردها
4-8- دستگاه طیف سنجی مادون قرمز
4-9- رزونانس مغناطیسی هسته
4-10- پراکندگی بازگشتی رادرفورد
4-10-1- اصول فیزیکی
4-10-2- تجهیزات مورد استفاده
4-10-3- مزایا و معایب
4-10-4- کاربردها
4-11- طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
4-11-1- تئوری
4-11-2- تجزیه کیفی
4-11-3- کاربردها
4-12- طیف نگاری الکترونی برای آنالیز شیمیایی
4-12-1- کاربردها
4-12-2- نمونه ها
4-12-3- محدودیت ها
4-12-4- مدت زمان آنالیز
4-13- میکروسکوپ الکترونی عبوری
4-14- میکروسکوپ الکترونی روبشی
4-15- میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی
فصل پنجم : نانو cmm ها
5-1- مقدمه
5-2- میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی
5-3- میکروسکوپ روبشی تونلی
5-3-1- مقدمه
5-3-2- نگاهی اجمالی بر عملکرد میکروسکوپ روبشی تونلی
5-3-3- روش های مبتنی بر استفاده مستقیم از STM در تعیین مشخصات سطوح
5-3-3-1- مد جریان ثابت
5-3-3-2- مد ارتفاع ثابت
5-3-3-3- مد نقشه برداری از تابع کار سطح
5-3-3-4- تعیین نقشه چگالی حالات الکترونها
5-3-3-5- مد سنجش نقشه ترازهای انرژی ارتعاشی الکترونها
5-4- میکروسکوپ نیروی اتمی
5-4-1- مقدمه
5-4-2- نحوه عملکرد
5-4-3- آشکار سازی جهت گیری تیرک
5-4-4- هندسه تیرک
5-4-5- سوزن ها
5-4-6- نحوه برهمکنش سوزن با سطح
5-4-7- مدهای مختلف AFM
5-4-7-1- مدهای تماسی
5-4-7-1-1- مد نیرو ثابت
5-4-7-1-2- مد ارتفاع ثابت
5-4-7-2- روش های شبه تماسی
5-4-7-2-1- مد دامنه ثابت
5-4-7-2-2- مد تصویر برداری از اختلاف فاز
5-4-8- کاربردها
5-4-8-1- مطالعة فرآیندهای اصطكاكی و تحول ادوات تحت اصطكاك در ابعاد نانومتر
5-4-8-2- متالوژی و خوردگی فلزات
5-4-8-3- غشاها و فیلتر ها
5-4-8-4- كنترل كیفیت و بررسی میزان نقصهای سطحی در واحدهای حافظة مغناطیسی
5-5- نانو CMM
5-5-1- مقدمه
5-5-2- ایده های اولیه
5-5-3- فاکتور های مختلف ماشین NANO CMM
5-5-4- ویژگیهای ماشین نانو CMM
5-5-4-1- مقیاس
5-5-4-2- محرک
5-5-4-3- میز
5-5-4-4- نانو پراب
5-5-4-4-1- پراب NPL
5-5-4-4-2- پراب فنر سه برگی
5-5-4-4-3- پراب PTB
5-5-4-4-4- پراب METAS
5-5-4-4-5- پراب فیبر نوری PTB
5-5-4-4-6- پراب فیبر نوری MITUTOYO
5-5-4-5- مواد بکار برده شده
5-5-5- پیشرفت های صورت گرفته در زمینه نانو CMM ها
5-5-5-1- نانو CMM موازی با مکانیزم سه درجه آزادی
5-5-5-2- استفاده از مفاصل مغناطیسی کروی
5-5-5-3- توسعه سیستم نانو پراب در دانشگاه توکیو
5-5-6- آنالیز و تحلیل اجزای ماشین نانو CMM
5-5-6-1- ساختمان ماشین
5-5-6-1-1- آنالیز تنش
5-5-6-1-2- آنالیز رسانش گرمایی
5-5-6-1-3- آنالیز دفرمه شدن گرمایی
5-5-6-2- آنالیز سوزن پراب تماسی
5-5-6-2-1- بررسی میزان جابجایی در اثر نیرو
5-5-6-2-2- آنالیز توزیع تنش در نوک سوزن در اثر نیروی ماکزیمم
5-5-6-2-3- بررسی تغییر شکل پلاستیک پس از برداشتن بار
5-5-7- نتایج و پیشنهادات
پیوست : تصاویر ، نمودارها و جداول
1- تصاویر مربوط به فصل دوم
2- تصاویر مربوط به فصل چهارم
3- تصاویر مربوط به فصل پنجم
مراجع
1- مراجع فارسی
2- اینترنت
3- مراجع لاتین
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود ورد پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود فایل ورد پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود فایل Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود مقاله و فایل - دانلود فایل ورد Word دستگاه اندازه ...

دانلود فایل ورد Word دستگاه ... دستگاه اندازه گیری مختصات ( cmm ) ... دانلود فایل ورد Word ...

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM ...

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM. دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان ...

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM

عنوان کامل پروژه بررسی دستگاه اندازه گیری مختصات و کاربرد آن در فناوری نانو فرمت فایل ...

دستگاه اندازه گیری مختصات CMM - دانلود فایلهای …

دستگاه اندازه گیری مختصات cmm. شرح مختصر : با گسترش روز افزون صنایع قطعه سازی و ایجاد ...

پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM

... پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات , دانلود پروژه دستگاه اندازه ... دانلود پروژه ...

دانلود تحقیق آماده قالب ورد با عنوان دستگاه اندازه گیری ...

دستگاه اندازه گیری مختصات cmm ... دستگاه اندازه گیری سه ... فایل را دانلود ...

تحقیق درباره دستگاه اندازه گيري مختصات CMM - …

... گيري مختصات CMM; فرمت فایل: word; ... اندازه گیری مختصات CMM; ... پروژه بررسی دستگاه ...

عمران و نقشه کشی - parsdanesh.sidonline.ir

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه ... اندازه گیری مختصات ... دانلود فایل ورد Word پروژه ...

برترین پکیج گزارش کار آزمایشگاه شیمی …

... 2 با فرمت ورد(word) دانلود ... اندازه گیری مختصات CMM . ... پروژه دستگاه اندازه گیری ...

آینا گروه | دانلود پروژه بررسی تأسیسات …

پروژه دستگاه اندازه گیری ... اندازه گیری مختصات CMM . ... دانلود فایل ورد Word پروژه ...

تحقیق درباره دستگاه اندازه گيري مختصات CMM - …

... گيري مختصات CMM; فرمت فایل: word; ... اندازه گیری مختصات CMM; ... پروژه بررسی دستگاه ...

عمران و نقشه کشی - parsdanesh.sidonline.ir

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه ... اندازه گیری مختصات ... دانلود فایل ورد Word پروژه ...

مقاله دستگاه اندازه گيري مختصات CMM | فروشگاه فایل

صفحه اصلی مقاله دستگاه اندازه گيري مختصات CMM. ... فایل ورد word ... دانلود پروژه کافی نت ...

دانلود فایل Nvram برای ۱۰ مدل مختلف گوشی و تبلت …

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM ... (فرمت فایل doc ورد Word همراه با ...

ماشین های اندازه گیری CMM و پروفایل… | شبکه مقاله

... فایل: پروژه ... دستگاه اندازه گیری مختصات cmm توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد دستگاه ...

C.M.M - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

پکیج و بانک پروژه ... خرید ودانلود فایل ... خرید ودانلود فایل تحقیق وحی; دانلود پایان ...

دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی انواع سنسور و …

دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی موتور ... دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی دانلود فایل ورد(Word ...

دانلود فایل ورد(Word) پروژه ... دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM

دانلود پروژه پایان نامه ورد ماشین های اندازه گیری مختصات C.M.M

... ورد; دانلود پروژه ... دستگاه اندازه گیری ... ها فایل ورد; دانلود ...

آینا گروه | دانلود پروژه بررسی تأسیسات …

پروژه دستگاه اندازه گیری ... اندازه گیری مختصات CMM . ... دانلود فایل ورد Word پروژه ...

C.M.M - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

پکیج و بانک پروژه ... خرید ودانلود فایل ... خرید ودانلود فایل تحقیق وحی; دانلود پایان ...

برترین پکیج گزارش کار آزمایشگاه شیمی …

... 2 با فرمت ورد(word) دانلود ... اندازه گیری مختصات CMM . ... پروژه دستگاه اندازه گیری ...

عمران و نقشه کشی - payamirani.sidonline.ir

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه ... اندازه گیری مختصات ... دانلود فایل ورد Word پروژه ...

آینا گروه | دانلود پروژه بررسی تأسیسات …

پروژه دستگاه اندازه گیری ... اندازه گیری مختصات CMM . ... دانلود فایل ورد Word پروژه ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود کتاب سیستم های اندازه گیری

... های اندازه گیری دقیق. دانلود ... اندازه گيري مختصات (CMM) ... با فرمت ورد Word به ...

اندازه-گیری - mihanprozhe.ir

دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM. ... دانلود پاورپوینت اندازه ...

تحقیق/مقاله آماده بررسی دستگاه اندازه گيري مختصات CMM

تحقیق/مقاله آماده بررسی دستگاه اندازه گيري مختصات CMM با فرمت ورد(word)

kamyab2015.mihanblog.com

بخشی از مقدمه: امروزه ارقام حاصل از اندازه گیری به عناوین مختلف و بیشتر از گذشته مورد ...

فنی و مهندسی - shefa.sidonline.ir

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی امواج الكترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و ...

ماشین های اندازه گیری CMM و پروفایل… | شبکه مقاله

... فایل: پروژه ... دستگاه اندازه گیری مختصات cmm توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد دستگاه ...