پرسشنامه پکیج آموزش خلاقیت کودکانپرسشنامه پکیج آموزش خلاقیت کودکان دانلود پکیج آموزش خلاقیت کودکان: این پکیج در 10 جلسه تنظیم شده است که برای آموزش خلاقیت یا استفاده در امور پژوهشی از چمله پایان نامه و طرح حهای پژوهشی روانشناسی و علوم


پرسشنامه پکیج آموزش خلاقیت کودکان
دانلود پکیج آموزش خلاقیت کودکان: این پکیج در 10 جلسه تنظیم شده است که برای آموزش خلاقیت یا استفاده در امور پژوهشی از چمله پایان نامه و طرح حهای پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره کاربرد دارد.
تعداد صفحه: 3 صفحه نوع فایل: word
پس از آشنایی با ابزار و روش کار به ساخت آموزش طی 10 جلسه به شرح ذیل می باشد:
جلسۀ اول:
دانش آموزان ضمن معرفی خود و آشنایی با مدرس با شناخت رنگ ها که شامل رنگ های اصلی، سرد، گرم و خنثی و رنگ های مکمل و تر کیب رنگ ها در غالب کشیدن چرخۀ رنگ بعد از آشنایی با ابزار های رنگی مثل گواش، قلم مو، مداد رنگی و.... شیوه کار در ده جلسه آتی شرح داده شده و سپس با رنگ های مایع مثل آبرگ یا گواش به تمرین تر کیب رنگ ها می پردازند . و در حین کار از تمثیل یا تعدادی موقعیتهای مشابه با توجه به اصل ویلیامبز اشاره می شود.
آموزش این جلسه بر گرفته: از اصل ایجاد جوّی خلاّق، ارائه اطلاعات لازم راجع به فرایند خلاّق، فهرست ابزار (ویلیامز،1970) و با ارزش دانستن تفکر خلاّق، ایجاد ضرورتهایی برای تفکّر خلاّق (تورنس،1962).
جلسۀ دوم:
در این جلسه با کمک مواد لازم: دو فنجان آرد گندم- دو قاشق چایخوری نمک- چهار فنجان آب- یک و نیم قاشق رنگ غذایی طبق روال جلسات گذشته که در پایان هر جلسه ابزار مورد نیاز جلسۀ آینده گفته خواهد شد. به ساخت رنگ انگشتی می پردازند.
و در پایان نیز تکالیف جلسۀ بعد و وسایل مورد نیاز شرح داده می شود.با استفاده از: آموزش ابداع و نوآوری با استفاده از تجربه های برنامه ریزی شده مناسب یادگیری، اجازه دادن به دانش آموزان برای تعامل با اطلاعات قبلی (ویلیامز،1970) و تشویق دستکاری اشیا، یادگیری خود انگیز (تورنس،1962)
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه پکیج آموزش خلاقیت کودکان


پرسشنامه آموزش خلاقیت کودکان


پکیج آموزش خلاقیت کودکان


دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان …

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...