بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ایبررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم:


بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
-بررسی توصیفی گروه شغلی در نمونه مورد بحث.. 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
پیوستها:
منابع و ماخذ:
شکل 1-2 جریان اطلاعات بدون استفاده از XBRL 23
شکل 2-2 جریان اطلاعات با استفاده از XBRL. 24
شکل 3-2 فرآیند ارتباطی در XBRL 24
چكیده:
مقدمه:5 . XBRL می تواند برای انتقال اطلاعات درون سازمانی یا شبکه ای توافقی و مشترک از سازمان ها نیز بکار گرفته شود . به طور خلاصه ، XBRL می تواند مبادله اطلاعات را از طریق هر رسانه دیجیتالی در گزارش دهی داخلی و خارجی تسهیل نماید ، زنجیره های تأمین اطلاعات بین و درون سازمانی را بهبود بخشد و به طور بالقوه یکپارچگی و هماهنگی های مورد نیاز کسب و کار الکترونیکی را ارتقاء دهد (سهرابی و خانلری،1388،ص80)6.
Portable Document Format
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای


علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای


پایان نامه : بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس ...

... مالی توسعه پذیر(xbrl) از ... بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان ...

بررسی رابطه بین سرمایهگذاری شرکتها و جریان …

... شده در بورس اوراق بهادار ... مالی بررسی علل امتناع ... پذیر xbrl از دیدگاه ...

بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی افشای گزارشات مالی

... شده در بورس اوراق بهادار ... توسعه پذیر(xbrl) از دیدگاه ... بررسی علل امتناع شرکتهای ...

بورس اوراق بهادار تهران

... شده در بورس اوراق بهادار ... توسعه پذیر(xbrl) از دیدگاه ... بررسی علل امتناع شرکتهای ...

بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای ...

... مالی توسعه پذیر(xbrl) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای ... شده در بورس اوراق بهادار ...

نتایج جستجو برای «بورس اوراق بهادار»

... شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(xbrl) از ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه …

... شده در بورس اوراق بهادار ... گزارشگری مالی در شرکتهای ... بهادار تهران 322. بررسی ...

sanjesh7.com | پایگاه دانلود مقالات و پایان نامه های …

... شده در بورس اوراق بهادار ... تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(xbrl) از ...

پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های ...

... های پذیرفته شده در بورس و ... مالی توسعه پذیر(xbrl) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای ...