نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه دومنقشه های اتوکدی آپارتمان، تیپ 4 طبقه ای .هرطبقه 4 واحده با فرمت dwg نقشه های اتوکد آپارتمان 4 طبقه که هر طبقه دارای 4 واحد است شامل:


نقشه های اتوکدی آپارتمان، تیپ 4 طبقه ای .هرطبقه 4 واحده با فرمت dwgنقشه های اتوکد آپارتمان 4 طبقه که هر طبقه دارای 4 واحد است شامل:

پلان های اندازه گذاری تیپ طبقات
پلان های مبلمانستون گذاری
پلان تیرریزیپلان شیب بندیسایت پلان2عدد برش3عدد نماهمراه با پرسپکتیو ایزومتریکی از طرح

واحد اول به متراژ تقریباً 88 مترمربعواحد دوم به متراژ تقریباً 134 مترمربعواحد سوم به متراژ تقریباً 147 مترمربعواحد چهارم به متراژ تقریباً 172 مترمربع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نقشه های اتوکد آپارتمان 4 طبقه


نقشه های اتوکد آپارتمان


نقشه های اتوکد


دانلود اتوکد مسکونی


پروژه ای برای درس تمرین های معماری1


اتوکد آپارتمان 4 طبقه


اتوکد آپارتمان


آپارتمان 4 طبقه


نقشه آپارتمان


نقشه اتوکد مسکونی


مسکونی 4 طبقه


نقشه های اتوکد مسکونی 4 طبقه


تمرین های معماری1


پرسپکتیو


پرسپکتیو مسکونی 4 طبقه


نقشه های اتوکد مسکونی 4 واحده