پروژه و جزوه در مورد دستگاه ابلیموگیریهدف دستگاه برای بدست آوردن آبلیموی خالص از میوه لیموی كامل بدون هیچ گونه تفاله و ضایعات علت انتخاب دستگاه در صنایع غذایی برای رفع نیازمان در خط تولید كه از لیموی كامل آب گیری شود طرح جدید موجود درهدف دستگاه
برای بدست آوردن آبلیموی خالص از میوه لیموی كامل بدون هیچ گونه تفاله و ضایعات

علت انتخاب دستگاه در صنایع غذایی
برای رفع نیازمان در خط تولید كه از لیموی كامل آب گیری شود

طرح جدید موجود در كارخانه
دستگاه پرس و خوردكن باهم باشند كه تفاده در یك قسمت جمع می شود و آب آن از جای دیگر جمع آوری می گردد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ابلیمو


لیمو


دستگاه ابلیمو گیری


مقاله


پژوهش


تحقیق


پروژه


دانلود مقاله


دانلود پژوهش


دانلود تحقیق


دانلود پروژه


مقاله دستگاه آبلیموگیری


پژوهش دستگاه آبلیموگیری


تحقیق دستگاه آبلیموگیری


پروژه دستگاه آبلیموگیری