خریدودانلود پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایرانفهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: استاندارد نمودن کالا................................ 3 اهمیت ونقش کالا..................................... 3 تعاریف


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول:
استاندارد نمودن کالا................................ 3
اهمیت ونقش کالا..................................... 3
تعاریف ............................................ 7
کالاهای عمومی ( استاندارد).......................... 8
ضرورت شناخت تنوع کالاها............................. 10
فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا ................... 12
حفاری وتولید ...................................... 12
تأسیسات وماشین آلات ................................ 12
حمل ونقل .......................................... 14
متعلقات ماشین آلات ................................. 15
وسائل الکتریکی .................................... 15
طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا .................... 17
فصل دوم:
طبقه بندی کالا ..................................... 20
طبقه بندی کالا در صنعت ............................. 23
اهداف طبقه بندی واستاندارد کالا در صنعت نفت......... 26
شماره ده رقمی ..................................... 29
نمودار کالا ........................................ 34
واحد شمارش کالا..................................... 37
مشخصات کالا ........................................ 39
کد سفارش مجد د کالا ................................ 45
کد اطلاعات متفرقه .................................. 49
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا........................ 50
راهنمای طبقه بندی کالا ............................. 50
فهرست عمومی کالاها ................................. 52
فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا ............... 53
سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا ..................... 53
گردش کار .......................................... 56
کمیته های کارشناسی استاندارد....................... 57
کیفیت عالی استاندارد .............................. 58
فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا ......................... 59
شرایط خاص اقلام عمومی .............................. 60
فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه ................ 61
کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات .................... 61
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه ...................... 62
روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها ..................... 62
لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاهاواصلاح وبروز نگه داری آنها 66
فصل سوم:
سیستم حسابداری شرکت ملی گاز .......................
سطوح حسابها
نرم افزارها
طبقه بندی کالا در شرکت گاز
مراحل خرید کالا
مراحل خرید مستقیم کالا
حسابداری کالا
حسابهای مرتبط
مراحل انجام هزینه
ثبتهای حسابداری خرید داخلی
خرید های خارجی
مراحل خرید خارجی
ثبتهای خرید خارجی
روش نگهداری کالا در انبار
کنترلهای داخلی حسابداری کالا

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موجودی شرکت گاز ملی ایران


تحقیق و پژوهش بررسی حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران


تحقیق و پژوهش حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران


تحقیق و پژوهش


پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران

پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران حسابداری شرکت گاز ... لوازم آرايشي و پزشکی و ...

دانلود حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران – خرید …

... و موجودی شرکت گاز ملی ... شرکت گاز ملی ایران) ... حسابداری و موجودی شرکت ...

پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران - prosara

... و موجودی شرکت گاز ملی ایران ... پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران.

پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران

پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران ، دانلود پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ...

حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران - سایت …

حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ... حسابداری شرکت ملی گاز. ... شرکت گاز ملی ایران پروژه ...

حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران

حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران پروژه حسابداری ... حسابداری و موجودی شرکت ...

پروژه مالی حسابداری-حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران ...

... شرکت گاز ملی ایران ... پروژه مالی حسابداری ... و موجودی شرکت گاز ملی ...

حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران-4564

سیستم حسابداری شرکت ملی گاز ... شرکت گاز ملی ایران; ... و موجودی در شرکت ملی گاز ...

پایان نامه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران - فایل و ...

فایل و پروژه ... و موجودی شرکت گاز ملی ایران. ... حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ...

حسابداری و موجودی کالای شرکت گاز خراسان

حسابداری و موجودی کالای شرکت گاز ... ایران . دانلود مقاله و پروژه حسابداری و موجودی ...