دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالیپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی


بازارهای مالی


انواع بازارهای مالی


بازارهای خارج از بورس و بازارهای سازمان یافته


اوراق بهاداری که در بازارهای مالی معامله میشوند


اوراق بهاداربازار پول


اوراق بهادار بازار سرمایه


اوراق بهادار مشتقه


اوراق بهادار مشتقه


سفته بازی(سوداگری)


مدیریت ریسک


ارزشگذاری اوراق بهادار در بازار مالی