پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974 مقیاس اضطراب وجودی گود: این مقیاس را لورنس و كاترینا گود در سال 1974 در 32 ماده ساخته اند. این آزمون در پژوهش كنونی به روش آلفای كرونباخ اعتباریابی گردید، كه


پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974
مقیاس اضطراب وجودی گود: این مقیاس را لورنس و كاترینا گود در سال 1974 در 32 ماده ساخته اند. این آزمون در پژوهش كنونی به روش آلفای كرونباخ اعتباریابی گردید، كه ضریب آلفای خوبی برابر با 888/0 =α به دست آمد. هم سانی درونی این پرسش نامه به روش دونیمه سازی نیز به دست آمد كه عبارت است از:....................
توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)
تعداد گویه ها: 32
تعداد مولفه: مولفه ندارد
روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974


Existential Lawrence Deep Anxiety Inventory 1974


پرسشنامه اضطراب وجودی


اضطراب وجودی