پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسیزبان شناسی چیست؟ زبان شناسی دانش شناخت و بررسی زبان به روش علمی است. در مطالعات زبان شناسی آنچه اهمیت بیشتری دارد ارائة فرضیات نیست بلكه سنجش این فرضیه ها با پدیده های زبانی و توصیف آنهاست. علم تنها


زبان شناسی چیست؟

زبان شناسی دانش شناخت و بررسی زبان به روش علمی است.

در مطالعات زبان شناسی آنچه اهمیت بیشتری دارد ارائة فرضیات نیست بلكه سنجش این فرضیه ها با پدیده های زبانی و توصیف آنهاست.

علم تنها به توصیف پدیده ها و تدوین قوانین حاكم بر آنها بسنده نمی كند، بلكه در پی یافتن علل و توضیح عوامل دخیل و مؤثر در تكوین و تغییر پدیده ها نیز برمی آید.

زبان به عنوان قوة نطق یعنی همان ویژگی خاصی كه فصل ممیز انسان از حیوان است مورد مطالعه قرار می گیرد و قوانین ناظر بر آن بررسی می شوند.

تحولات زبانی براساس قانونهای ویژه ای صورت می گیرد كه شناخت آن تحولات براساس این قوانین نیز در محدودة كار زبان شناسی است.

قانونهای زبان شناسی كه به طریق استقرا و از بررسی اجزا به دست می آیند، همانند قانونهای ریاضی همواره قطعی و حتمی نیستند.

بشر همواره برای برقراری ارتباط در جوامع خود از وسایل و ابزارهای مختلفی سود می برده است كه در این میان زبان مهمترین ابزار و وسیله به شمار می آید.

زبان یك نهاد اجتماعی است. بدین معنی كه افراد یك اجتماع به منظور آگاهی از مقاصد یكدیگر و برای برقراری ارتباط با همدیگر عناصر آن را برقرار كرده اند.

زبان دارای دو صورت یا دو نمودِ ملفوظ و مكتوب است. نمودِ ملفوظ آن عبارت است از ارتعاشات صوتی كه در هوا پخش می شود و ناپایدار است و نمودِ مكتوب آن عبارت است از ثبت و ضبط گونه ای از نمودِ ملفوظ كه پایدار می ماند.

در زبانهایی كه دارای هر دو نمود ملفوظ و مكتوب هستند به پیروی از یك سنت دیرینه همیشه صورت مكتوب بر صورت ملفوظ آن برتری داشته است.

تحول و
دگرگونیهای زبانی در بین آن دسته از مردمی كه سواد خواندن و نوشتن ندارند یعنی با نمود مكتوب زبان آشنایی ندارند بیشتر و سریعتر انجام می گیرد.

در دستورنویسی و مطالعات سنتی به نمود مكتوب زبان یعنی نوشتار بیشتر اهمیّت می دادند تا نمود ملفوظ زبان یعنی گفتار.

در زبان شناسی گفتار بر نوشتار برتری دارد و پایة مطالعات و بررسیهای زبان شناسی قرار می گیرد.

به طور كلی تحول یك زبان همراه و هماهنگ با دگرگونی و تحولات نیازهای جامعه ای است كه از آن زبان به عنوان وسیلة ارتباطی خود استفاده می كند.

دستورنویس می كوشد تا شیوة صحیح كاربرد زبان را به اهل زبان و یا فراگیرندگان آن بیاموزد و آنان را از به كار بردن صورتهایی كه با معیارهای دستوری او مطابقت نداشتند برحذر دارد.

در زبان شناسی تمامی موارد و صورتهای زبانی اعم از این كه از نظر دستور نویسان صحیح باشد یا نباشد، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

محور همنشینی

نقش بیان مافی الضمیر

نقش زیبایی آفرینی

خط هیروگلیف
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی


آموزش زبان انگلیسی دوره متوسطه اول

برای دریافت پاورپوینت درس 2 پایه هفتم روی تصویر کلیک کنید. این پاورپوینت می تواند ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام فراگیر پیام نور 95 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام ...

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان در اختیار شما دانشجویان با مرام ...

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی …

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

کتب تاریخیِ قدیمی، کهنه و نایاب، - بزرگترین …

کتب تاریخیِ قدیمی، کهنه و نایاب، - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم ...

سوالات کنکور خارج از کشور - konkur.in

تمام لینک ها مستقیم هستند ، در صورت اجرا نشدن از نرم افزار vlc استفاده کنید . اگر در گوشی ...

مرجع دانلود کتاب - خرید پستی کتاب

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

آموزش زبان انگلیسی دوره متوسطه اول

برای دریافت پاورپوینت درس 2 پایه هفتم روی تصویر کلیک کنید. این پاورپوینت می تواند ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام فراگیر پیام نور 95 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام ...

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان در اختیار شما دانشجویان با مرام ...

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی …

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

کتب تاریخیِ قدیمی، کهنه و نایاب، - بزرگترین …

کتب تاریخیِ قدیمی، کهنه و نایاب، - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم ...

سوالات کنکور خارج از کشور - konkur.in

تمام لینک ها مستقیم هستند ، در صورت اجرا نشدن از نرم افزار vlc استفاده کنید . اگر در گوشی ...

مرجع دانلود کتاب - خرید پستی کتاب

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

آموزش زبان انگلیسی دوره متوسطه اول

برای دریافت پاورپوینت درس 2 پایه هفتم روی تصویر کلیک کنید. این پاورپوینت می تواند ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام فراگیر پیام نور 95 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام ...

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان در اختیار شما دانشجویان با مرام ...

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی …

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

کتب تاریخیِ قدیمی، کهنه و نایاب، - بزرگترین …

کتب تاریخیِ قدیمی، کهنه و نایاب، - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم ...

سوالات کنکور خارج از کشور - konkur.in

تمام لینک ها مستقیم هستند ، در صورت اجرا نشدن از نرم افزار vlc استفاده کنید . اگر در گوشی ...

مرجع دانلود کتاب - خرید پستی کتاب

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...