پاورپوینت آمار خسارات علف های هرز گندمعلف هرز چیست؟ گندم واهمیت آن کشت آسان منبع غذایی اصلی انسان عوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم علفهای هرز بسیار مهم Very important weeds خسارتهای علفهای هرز روشهای خسارت


علف هرز چیست؟

گندم واهمیت آن

کشت آسان

منبع غذایی اصلی انسان

عوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم

علفهای هرز بسیار مهم
Very important weeds

خسارتهای علفهای هرز

روشهای خسارت علفهای هرز

خسارت علف هرز

چرا کنترل علف هرز؟

با کنترل علفهای هرز:

اثر تراکم گندم روی علف هرزاثرشخم زدن روی بقای ارزن وحشی

تاثیر کود دهی بر عمل علفکشها جهت کنترل علف هرز

مبارزه شیمیایی

منابع مورد استفاده
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت آمار خسارات علف های هرز گندم